Mały ZUS na nowych zasadach — co się zmieniło od 1 lutego?

author Magda , 2020-02-18
mały zus plus

Od 1 lutego 2020 zmieniły się zasady korzystania z programu mały ZUS plus. W artykule wskażemy, kto może korzystać z programu i omówimy zmiany.

Program mały ZUS plus to kolejny projekt rządu, mający na celu wsparcie osób prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę. Jego głównym założeniem jest uzależnienie kwoty składki ZUS od dochodów z działalności. Choć program istnieje od 2019 roku, w 2020 weszły w życie zasady dla osób, które chcą skorzystać z ulgi.

 

Mały ZUS w styczniu 2020

W styczniu 2020 roku przedsiębiorcy korzystali z programu mały ZUS na zasadach określonych w 2019 r. Składki od przychodu mogli opłacać przedsiębiorcy, którzy:

 • w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni,
 • korzystali z preferencyjnych warunków opłacania składek,
 • wykonywali pracę na rzecz byłego pracodawcy,
 • korzystali z opodatkowania w formie karty podatkowej i jednocześnie byli zwolnieni z VAT.

Aby korzystać z ulgi, konieczne było także spełnienie wymogu przychodu. Z małego ZUSu mogły korzystać osoby, które w poprzednim roku nie osiągnęły przychodu wyższego niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia (w styczniu 2020 roku limit wyniósł więc 67 500 zł - 2250 zł x 30).

 

Mały ZUS w lutym 2020

W lutym przedsiębiorcy mogą korzystać z rozszerzonej wersji małego ZUS - małego ZUS plus. Prawo do skorzystania z niego jest uzależnione od kwoty przychodu w poprzednim roku. Wysokość podstawy naliczania składek zależy jednak od dochodu uzyskanego w 2019.

 

 

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

 

Kto może skorzystać z programu mały ZUS plus od lutego 2020?

Od 1 lutego 2020 z programu mały ZUS plus mogą skorzystać osoby, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych;
 • w poprzednim roku kalendarzowym uzyskały dochód z tytułu działalności gospodarczej nie wyższy niż 120 000 zł. Limit ten obowiązuje dla osób, które prowadziły działalność nieprzerwanie, przez cały rok. Jeśli rozpocząłeś działalność w trakcie roku lub zawieszałeś ją, będzie on proporcjonalnie niższy. Prowadziłeś działalność krócej niż rok? Aby ustalić limit, podziel 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku. Następnie pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Przykład. Pan Dariusz rozpoczął działalność 1 stycznia 2019, a zamknął ją 31 października 2019 roku. Wznowił swoją firmę 1 lutego 2020. Jeśli chciałby korzystać z Małego ZUS-u, jego przychody z działalności w 2019 nie mogą przekroczyć 99,945,21 zł. Skąd taka kwota? (120 000/365 dni w 2019 roku) x 304 (liczba dni prowadzenia działalności w 2019) = 99 945,205479452

Ważne: jako liczbę dni prowadzenia działalności należy rozumieć liczbę dni podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności w poprzednim roku. Jeśli prowadziłeś działalność, jednak przez jakiś czas podlegałeś ubezpieczeniu za granicą czy w KRUS, nie uwzględniaj tych dni.

 

Jak długo można korzystać z małego ZUS plus?

Z programu mały ZUS plus możesz korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kto nie skorzysta z programu mały ZUS plus?

Z programu nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy:

 • w 2019 roku prowadzili działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,
 • w 2019 roku z tytułu prowadzonej działalności osiągnęli dochody wyższe niż 120 000 zł.

 

Ile dzięki nowym zasadom zaoszczędzą najmniejsi przedsiębiorcy?

Dzięki programowi mały ZUS plus miesięczne składki będą nawet kilkaset złotych niższe.

Jak mówi minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz, cytowana przez portal PAP.pl, „przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2800 złotych, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 roku, bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł”.

 

Czy do małego ZUS plus trzeba się zgłaszać?

To zależy. Jeśli w styczniu 2020 korzystałeś z małego ZUS i nadal chcesz z niego korzystać, nie musisz składać żadnych dokumentów.

Jeśli w 2019 i styczniu 2020 prowadziłeś działalność gospodarczą, ale nie korzystałeś z małego ZUS, musisz złożyć następujące dokumenty:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem rozpoczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 stycznia 2020 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z małego ZUS lub
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem rozpoczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli 31 stycznia 2020 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z preferencyjnych składek;
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) lub — jeśli podlegasz tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu — zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92.

Termin przekazania dokumentów upływa 02.03.

mały zus plus

Obowiązki przedsiębiorcy korzystającego z programu Mały ZUS Plus

Jeśli korzystasz z programu mały ZUS plus, musisz co miesiąc opłacać składki ZUS. Twoim obowiązkiem będzie również przekazywanie w deklaracji rozliczeniowej lub w imiennym raporcie miesięcznym informacji o:

 • rocznym przychodzie,
 • rocznym dochodzie
 • formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podstawie wymiaru składek (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II).

Organ podatkowy może zażądać od Ciebie przedstawienia także:

 • dokumentów potwierdzających zastosowane w poprzednim roku kalendarzowym formy opodatkowania,
 • informacji na temat wysokość rocznego przychodu i rocznego dochodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy (w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania).

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.