Koronawirus a zwolnienie ze składek ZUS — kogo dotyczy, jak złożyć wniosek, jakie dokumenty przedstawić?

author Magda , 2020-04-06
wniosek o wstrzymanie składek

Jednym z elementów wprowadzonej przez rząd tarczy antykryzysowej jest zwolnienie przedsiębiorców z opłacania składek ZUS przez trzy miesiące. W artykule wyjaśnimy, kto może skorzystać z takiej możliwości, w jaki sposób złożyć wniosek oraz jakie dokumenty należy do niego dołączyć.

Pandemia odciska ogromne piętno na polskiej gospodarce. Na skutek koronawirusa wielu przedsiębiorców musiało właściwie z dnia na dzień zamknąć lub zawiesić swoje firmy. Właściciele restauracji, pubów, pensjonatów, salonów fryzjerskich i kosmetycznych zostali nie tylko bez środków do życia, ale również ze zobowiązaniami w stosunku do pracowników i organów podatkowych. Aby zapobiec dramatycznym skutkom takiego stanu rzeczy, rząd wprowadził kilka rozwiązań, wspierających przedsiębiorców. Jednym z najbardziej oczekiwanych jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Kto może z niego skorzystać?

Kto może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS?

Ze zwolnienia z opłacania składek ZUS może skorzystać przedsiębiorca, który:

 • był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020;
 • na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (w tym właściciel, pracownicy i zleceniobiorcy);
 • prowadzi działalność i opłaca składki za siebie lub osoby współpracujące, a w lutym 2020 roku nie osiągnął przychodu (z działalności) wyższego niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia (15 681 zł).

Ze zwolnienia może więc skorzystać zarówno przedsiębiorca zatrudniający do 9 osób, jak i samozatrudniony (z przychodem do 15 681 zł w lutym). Warunkiem jest rozpoczęcie działalności przed 1 lutego.

Ważne: ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Definicję firmy w trudnej sytuacji określa art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Takie obostrzenia wynikają nie z przepisów tarczy antykryzysowej, ale z komunikatu wydanego przez Komisję Europejską w sprawie tymczasowych środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01 z 20.03.2020 r.).

Ważne: jeśli jesteś osobą samozatrudnioną, w lutym Twój przychód był wyższy niż 15 681 zł, jednak w marcu był już niższy od tej kwoty, możesz wnioskować o zwolnienie z opłacania składek od kwietnia.

Jakich składek dotyczy zwolnienie?

Zwolnienie z opłacania składek dotyczy tych przeznaczonych na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Solidarnościowy,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • ubezpieczenia zdrowotne.

Ważne: mimo że przedsiębiorca nie będzie odprowadzał składek na ubezpieczenie społeczne, bezskładkowy okres będzie uwzględniony w prawie do renty i emerytury.

Jak długo można nie płacić składek?

Przedsiębiorca, który skorzysta z tarczy antykryzysowej, nie będzie musiał opłacać składek za marzec, kwiecień i maj, czyli nie wykona przelewów do ZUS-u w kwietniu, maju i czerwcu.

Skąd wziąć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Wzór wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS znajdziesz na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398.

Wypełniając dokument, będziesz musiał podać swoje dane, dane identyfikacyjne firmy, wskazać okres zwolnienia oraz dane dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu. Proces nie jest skomplikowany i nie powinien sprawić trudności nawet początkującemu przedsiębiorcy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 • w formie papierowej, np. wysyłając go pocztą lub wrzucając do skrzynki z napisem "Tarcza antykryzysowa", umieszczonej przed budynkiem ZUS;
 • w formie elektronicznej; taki dokument możesz podpisać podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo poprzez profil informacyjny utworzony w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Ważne: jeśli zechcesz złożyć wniosek elektronicznie, możesz mieć problemy z ciągłością działania systemu. Ze względu na dużą aktywność przedsiębiorców, platforma jest mocno przeciążona.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku musisz dołączyć załącznik — skan lub zdjęcie formularza dotyczącego pomocy publicznej. Dokument znajdziesz na stronie ZUS-u. Jego wypełnienie, podobnie jak wypełnienie samego wniosku nie jest skomplikowane.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć do 30 czerwca 2020 r.

Czy ZUS może odmówić zwolnienia z opłacania składek?

Tak. Przedsiębiorca może otrzymać zarówno pozytywną, jak i negatywną odpowiedź. W przypadku odmownej decyzji prawo daje możliwość odwołania, poprzez wniesienie wniosku do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Masz problem z wypełnieniem wniosku?

Masz problem z wypełnieniem wniosku o zwolnienie ze składek? Możesz skorzystać z telefonicznego wsparcia konsultanta ZUS, dzwoniąc pod numer:

 • 22 290 87 02 lub
 • 22 290 87 03.

Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Od 7 do 18 działa także ogólnopolska infolinia 22 560 16 00. Po wybraniu cyfry 0 połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS. Aby wybrać temat rozmowy (wsparcie dla przedsiębiorców), naciśnij 7.

***

Od czasu publikacji artykułu zostały wprowadzone zmiany w Tarczy Antykryzysowej. Niebawem opublikujemy artykuł wyjaśniający zmiany.

***

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.