Blog Fakturowni

Witamy Cię na blogu Fakturowni! Sprawdź polecane artykuły lub znajdź temat, który Cię interesuje.

fakturownia blog spółka rok podatkowy a rok kalendarzowy
Fakturownia - aktualności

Istotne różnice podczas prowadzenia spółki — rok podatkowy, a rok kalendarzowy.

Magda

Magda, 2021-06-18

Jeśli w najbliższym czasie planujesz założenie spółki, powinieneś wiedzieć, że rok podatkowy nie zawsze jest tym samym, co rok kalendarzowy. Czym różnią się oba pojęcia i dlaczego ich rozróżnienie jest tak ważne? Podpowiadamy.

Wbrew powszechnej opinii rok podatkowy nie musi oznaczać tego samego, co rok kalendarzowy. Różnice powinny poznać zwłaszcza te osoby, które niedawno założyły lub planują założyć własną firmę w formie spółki.

Rok kalendarzowy i rok podatkowy — definicje

Rok kalendarzowy to okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Zgodnie z prawem podatkowym rok podatkowy jest okresem rozliczeniowym, który składa się z 12 kolejnych następujących po sobie miesięcy. Co ważne, choć najczęściej pokrywa się on z rokiem kalendarzowym, nie jest to zasadą. W szczególnych przypadkach osoby prawne (spółki) mogą bowiem przesunąć rok podatkowy, który — po przesunięciu — nie będzie tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Ciekawostka: w niektórych krajach rok podatkowy z zasady nie pokrywa się z kalendarzowym. Przykładowo w Wielkiej Brytanii zaczyna się on 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego, a w USA trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. 

Kiedy można przesunąć rok podatkowy?

Możliwość przesunięcia roku podatkowego daje podmiotom prawnym Art. 8. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT), punkt 1: Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Co to oznacza w praktyce?

Zgodnie z przytoczonym zapisem przedsiębiorcy mają prawo zmienić rok podatkowy jedynie w statucie lub umowie spółki. 

Mogą tego dokonać: 

  • na etapie rejestracji spółki. W zależności od tego, w jaki sposób zarejestrujesz podmiot, ustanowienie innego od kalendarzowego roku podatkowego może odbyć się przez internet (rejestracja spółki w trybie S-24 z wykorzystaniem wzorca umowy) lub u notariusza (tradycyjny sposób rejestracji spółki)
  • poprzez zwołanie zgromadzenia wspólników i podjęcie stosownej uchwały, zatwierdzonej aktem notarialnym. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza KRS-Z3 i co za tym idzie, zaktualizowanie danych spółki w KRS-ie. Fakt podjęcia takiej uchwały powinien być później zgłoszony właściwemu organowi podatkowemu, nie później niż 30 dni po zakończeniu dotychczasowego roku podatkowego.

Szczególne okoliczności wpływające na okres trwania i sposób wyliczania długości roku podatkowego.

Kolejne artykuły ustawy o CIT definiują wyjątkowe okoliczności, które wpływają na czas trwania i sposób wyliczania długości roku podatkowego. I tak:

  • W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. - jeśli rozpoczniesz działalność np. 01.03.2021 r. to rok podatkowy może trwać do 31.12.2021 r. albo 01.03.2022 r.
  • W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. - jeśli rozpoczniesz działalność np. 01.09.2021 r. to rok podatkowy będzie trwać do 31.12.2022 r. 
  • W przypadku uzyskania statusu podatnika przez spółkę jawną, pierwszy rok podatkowy tej spółki trwa od dnia, w którym spółka uzyskała ten status, do końca przyjętego przez tę spółkę roku obrotowego. - jeśli uzyskasz status podatnika np. 01.07.2021 r. to rok podatkowy będzie trwać do 01.07.2022 r. 

 

Pamiętajcie, że wskazane wyżej okoliczności obowiązują tylko i wyłącznie spółki. Czy w takim razie przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą również mogą przesunąć rok podatkowy? Niestety nie. W przypadku jednoosobowych działalności rok kalendarzowy zawsze jest tożsamy z rokiem podatkowym.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 

Wypróbuj Fakturownię za darmo

Testuj wszystkie funkcje przez 30 dni bez opłat

Zarejestruj się!