Poradnik


fakturownia poradnik

Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług

Fakturownia

Fakturownia, 2018-08-22

W związku ze zmianami wprowadzonymi 15 grudnia 2017r. w Ustawie o podatku od towarów i usług, od 1 lipca 2018r. przedsiębiorcy, będący czynnymi płatnikami VAT, mogą stosować mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment.

Zmiany te niosą za sobą konieczność dostosowania wzorów deklaracji VAT do nowych przepisów, stąd też Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług wprowadziło nowe wzory deklaracji VAT. Tym samym, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2273) straciło moc.

Nowe wzory deklaracji należy stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018. Deklarację kwartalną w nowej wersji należy złożyć począwszy od trzeciego kwartału 2018. Ustawodawca nie przewidział okresu przejściowego.

Deklarację składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym, to oznacza, że termin złożenia nowej deklaracji za lipiec 2018 upływa 27 sierpnia (poniedziałek).

Deklarację VAT7 oraz VAT7k w nowej wersji wygenerujesz w Fakturowni w zakładce Raporty, w module Księgowość Online.

Deklaracje generowane dla okresu sprzed lipca 2018 generowane będą w starej wersji.