Co to jest faktura korygująca i jak ją wystawić?

author Łukasz Korulczyk , 2012-11-08

Może zdarzyć się, że w Twojej fakturze pojawią się błędne dane dotyczące zawartych treści czy nawet kwot, wtedy jedynym rozwiązaniem jest wystawienie faktury korygującej. Każda wystawiona faktura może podlegać Twojej korekcie i jest to jedyna forma ingerencji w ten dokument księgowy. Wszelkiego typu dopiski czy poprawki na fakturze są niedopuszczalne. Korekta ma na celu doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Faktura korygująca ma moc klasycznej faktury i tak należy ją traktować. Wystawiana jest w co najmniej 2 egzemplarzach, oryginał trafia w ręce nabywcy a kopia pozostaje u sprzedawcy.

Kiedy wystawiamy fakturę korygującą? 

  • stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce lub kwocie.
  • udzielanie rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej;
  • zwrot towaru lub zwrotu kwoty nienależnej;
  • zwrot zaliczki, przedpłaty, zadatku lub raty podlegających opodatkowaniu;
  • podwyższenie ceny

Chociaż polskie przepisy podatkowe nie wskazują terminu wystawienia takiego dokumentu, zalecamy aby fakturę korygującą wystawiać zaraz po wystąpieniu przyczyny korekty, co oddala od skutków podatkowych wynikających ze zwłoki wystawienia dokumentu.

Może zdarzyć się, że w Twojej fakturze pojawią się błędne dane dotyczące zawartych treści czy nawet kwot, wtedy jedynym rozwiązaniem jest wystawienie faktury korygującej. Każda wystawiona faktura może podlegać Twojej korekcie i jest to jedyna forma ingerencji w ten dokument księgowy. Wszelkiego typu dopiski czy poprawki na fakturze są niedopuszczalne. Korekta ma na celu doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Taka faktura ma moc klasycznej faktury i tak należy ją traktować. Wystawiana jest w conajmniej 2 egzemplarzach, oryginał trafia w ręce nabywcy a kopia pozostaje u sprzedawcy.

Powody wystawienia faktury korygującej:

  • stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce lub kwocie.
  • udzielanie rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej;
  • zwrot towaru lub zwrotu kwoty nienależnej;
  • zwrot zaliczki, przedpłaty, zadatku lub raty podlegających opodatkowaniu;
  • podwyższenie ceny


Chociaż polskie przepisy podatkowe nie wskazują terminu wystawienia takiego dokumentu, zalecamy aby fakturę korygującą wystawiać zaraz po wystąpieniu przyczyny korekty, co oddala od skutków podatkowych wynikających ze zwłoki wystawienia dokumentu.

Wystawienie faktury korygującej w systemie fakturownia.pl jest bardzo proste. Po prostu postępuj według poniższych 4 kroków.

Aby wystawić korektę faktury - trzeba wejść na podgląd danej faktury i w menu górnym najechać na  "Wystaw" i wybrać "Wystaw korektę". W oknie z nagłówkiem "Dokument korygowany" wpisujemy numer faktury, która ma być poddana korekcie. Podczas procedury wpisywania system "podpowie" pełny numer faktury.
Okna  "Przed kor." i "Po kor." w rubryce pozycja będą wypełnione taką samą treścią czyli nazwą produktu, który chcemy korygować. Nazwa produktu w tych oknach nie powinna ulec zmianie, należy modyfikować jedynie ilością produktu i jego ceną.
Jeżeli np. na fakturze pierwotnej omyłkowo został sprzedany Produkt 1, a powinien zostać sprzedany Produkt 2 ,  to chcąc skorygować tą transakcję musimy skorygować do zera  Produkt 1 w pozycji pierwszej.


Chcąc dodać Produkt 2 należy skorzystać z dodania pozycji na fakturze i w rubrykach Przed korektą Po korekcie wpisać Produkt 2. Ilość produktu przed korektą należy wpisać "0", a po korekcie ilość, która powinna być sprzedana.

Jeżeli w ramach jednej pozycji na fakturze korekcie, w rubryce przed korektą wpiszemy Produkt 1, a w rubryce po korekcie Produkt 2 tak jak na załączonym zrzucie ekranu możemy spowodować pojawienie się błędnych stanów magazynowych.


Gdy wszystkie zmiany w fakturze korekcie są uwzględnione, korzystamy z przycisku Zapisz.
Faktura korekta została wystawiona.

To najszybszy sposób na wystawienie dokumentu który umożliwia zaciągnięcie wszystkich potrzebnych danych z faktury bazowej.

Dowiedz się, jak utworzyć kolejną korektę do skorygowanej już faktury 
Czym jest dokument korygowany w fakturze korekcie