Poradnik


fakturownia poradnik

Wysyłanie faktury w pdf

Magda

Magda, 2019-06-11

Aktualnie obowiązujące prawo umożliwia kontrahentom wystawianie elektronicznych dokumentów księgowych. Jednym z najpopularniejszych formatów jest pdf.

Faktura w formacie pdf

Faktura elektroniczna w formacie pdf, podobnie jak faktura papierowa, powinna zawierać wszystkie elementy, wskazane w Art. 106e. Ustawy o podatku od towarów i usług:

 • datę wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, lub datę otrzymania zapłaty;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwotę należności ogółem.

Choć ustawa o VAT wskazuję, że wysyłanie faktur elektronicznych (czyli także faktur w formacie pdf) wymaga akceptacji odbiorcy, nie definiuje, jaką formę owa akceptacja ma przyjąć. W praktyce z powodzeniem wystarcza więc zgoda ustna lub telefoniczna.

Faktury w pdf w Fakturowni

Korzystając z Fakturowni, wystawisz fakturę elektroniczną w formacie pdf. Możesz zapisać ją na dysku swojego komputera lub wysłać ją kontrahentowi bezpośrednio z panelu Fakturowni.

Aby zapisać fakturę pdf na dysku:

 • po wystawieniu dokumentu, naciśnij przycisk Export, a następnie Pobierz PDF. Dokument zostanie automatycznie zapisany na dysku.

Aby wysłać fakturę pdf bezpośrednio z panelu Fakturowni:

 • po wystawieniu dokumentu, naciśnij przycisk Wyślij;
 • uzupełnij dane w formularzu i zaznacz okienko Załącz fakturę w PDF. Następnie wyślij e-mail.