Wydatki – definicja

author Malgorzata Kozicka , 2014-05-23

Wydatki to każdorazowe zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku bankowym jednostki gospodarczej, bez względu na cel jego poniesienia. Czyli wydatek to każdy rozchód środków pieniężnych z kasy bądź z rachunku bankowego, związany z regulowaniem różnych zobowiązań lub ponoszeniem kosztów.

 

Typy wydatków

Wydatki dzielimy na dwie grupy:

wydatki nie stanowiące kosztów – operacja pokrywania zobowiązań, których źródłem były relacje prawne (regulacja zobowiązań podatkowych, wypłata dywidend) albo relacje finansowe i kredytowe (wszelki zwrot pieniężnych pożyczek i kredytów);

wydatki stanowiące koszty – operacja pokrywania zobowiązań powstałych przede wszystkim na drodze nabywania środków do produkcji dóbr i usług, które w wyniku  zużycia stanowią koszt.

Wydatki stanowiące koszty z kolei dzieli się na trzy grupy według kryterium czasowego:

wydatek nastąpił wcześniej niż poniesienie kosztu (np. zakup materiałów, które zostaną zużyte w okresie późniejszym),

wydatek nastąpił w tym samym okresie co koszt (np. wypłata wynagrodzeń),

wydatek nastąpił w okresie późniejszym niż poniesienie kosztu (np. zapłata za już zużyte materiały).

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.