Rachunek

author Malgorzata Kozicka , 2014-05-23

Rachunek to dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży/ transakcji lub wykonanie usługi. Obowiązuje on podatników prowadzących działalność gospodarczą a niebędący podatnikami podatku VAT. Wystawia go właściwy pracownik komórki księgowości jednostki dokonującej sprzedaży (wykonującej usługę) na żądanie kupującego (usługobiorcy) w dwóch egzemplarzach.