Przesunięcie między magazynami (MM) – czym jest?

author Malgorzata Kozicka , 2014-06-11

Dokument MM, czyli przesunięcie magazynowe (lub międzymagazynowe), jest stosowany dla celów udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami. Sporządzenie dokumentu nie wynika z faktu zakupu/sprzedaży, nie rodzi więc obowiązku podatkowego.