Nota korygująca

author Malgorzata Kozicka , 2014-06-10
W  przypadku popełnienia błędu, prawo dopuszcza skorygowanie faktury według  precyzyjnych zasad korygowania faktur i wprowadzania zmian do wystawionych już dokumentów.
 

NOTA KORYGUJĄCA  

Wystawia ją tylko nabywca. Za jej pomocą kupujący może poprawiać takie błędy, takie jak:
 
 • adres odbiorcy lub wystawcy faktury,
 • oznaczenie odbiorcy lub wystawcy faktury,
 • numer NIP,
 • datę sprzedaży,
 • numer faktury,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • inne rzeczy nie związane z ceną, wysokością podatku, kupowanym towarem lub wykonywaną usługą.

Zmiany dotyczą błędów pisarskich, literówek i drobnych pomyłek w oznaczeniach, liczbach itp.

 
Za pomocą noty korygującej NIE można skorygować każdej pozycji na fakturze. 
 
 • nie można zmieniać danych z jednego podmiotu na inny podmiot funkcjonujący w obrocie gospodarczym,
 • ilości i jednostki miar sprzedawanych towarów lub wykonanych usług,
 • wartości sprzedanych towarów lub wykonanych usług bez należnego podatku podatku (wartość netto),
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi (cena netto za sztukę),
 • stawki podatku,
 • sumy wartości sprzedanych towarów i wykonanych usług z podziałem na różne stawki podatkowe,
 • kwoty podatku od całej wartości netto sprzedaży lub wykonanych usług,
 • wartości sprzedaży lub wykonanych usług z kwotą podatku (cena netto),
 • całej kwoty będącej zapłatą za sprzedane towary lub wykonane usługi.

W przypadku powyższych błędów sprzedający ma obowiązek wystawienia faktury korygującej

Zgodnie z regulacjami nota korygująca nadal wymaga akceptacji wystawcy faktury pierwotnej. Nie ma jednak żadnych wytycznych co do formy w jakiej formie ta akceptacja może zostać wyrażona.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.