Koszty - definicja

author Malgorzata Kozicka , 2014-05-26

Koszty to wyrażone w sposób wartościowy składowe pracy, w tym majątek trwały, obrotowy, wartości niematerialne i prawne, usługi pracy, a także inne wydatki, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Rodzaje kosztów

Koszty dzielą się na kilka sposobów, ze względu na kryteria, jakie przyjmiemy. Wyróżniamy następujące rodzaje kosztów – usługi obce, podatki i opłaty, amortyzację, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia, ubezpieczenie społeczne oraz koszty pozostałe.

 

Koszty możemy również podzielić na stałe – które są niezmienne bez względu na wielkość produkcji oraz zmienne, które są uzależnione od wielkości produkcji i wliczane są do nich np. koszty materiałów, wynagrodzenia pracowników.