Języki faktur – faktura UE

author Malgorzata Kozicka , 2014-06-10

Podatnik może wystawiać faktury w dowolnym języku obcym, gdy dokonuje sprzedaży na rzecz podmiotu zagranicznego – wystawiając tym samym fakturę UE (europejską). Może także w ten sposób dokumentować transakcje z polskimi spółkami. Obowiązek sporządzenia faktury w języku polskim sprzedawca ma tylko wtedy, gdy wystawia ją dla polskiego konsumenta lub jednostki prawa publicznego, np. urzędu.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Jednak Minister Finansów zajął stanowisko w tej sprawie twierdząc, że podatnik jest uprawniony do wystawiana faktury w języku obcym, o ile wystawiana jest na rzecz przedsiębiorcy, polskiego lub zagranicznego, bądź na rzecz zagranicznego konsumenta. Uzasadnił to niewystępowaniem przepisów w ustawie o VAT, które by jednoznacznie zabraniały wystawiania faktur w języku obcym oraz sporządzania do nich dodatkowo faktur w języku polskim. 

Faktura w języku obcym możliwości systemu Fakturownia

W tej chwili w Fakturowni istnieje możliwość wystawienia faktur w 29 językach:

1. albańskim,
2. angielskim,
3. angielskim UK,
4. arabskim,
5. chińskim,
6. chorwackim,
7. chorwackim (Bośnia i Hercegowina),
8. czeskim,
9. estońskim,
10. francuskim,
11. greckim,
12. gruzińskim,
13. hiszpańskim,
14. holenderskim,
15. litewskim,
16. łotewskim,
17. niemieckim,
18. perskim,
19. polskim,
20. portugalskim,
21. rosyjskim,
22. rumuńskim,
23. słowackim,
24. słoweńskim,
25. szwedzkim,
26. tureckim,
27. ukraińskim,
28. węgierskim,
29. włoskim.

Lub z opisami w dwóch językach:

1. polsko-albańskim,
2. polsko-angielskim,
3. polsko-angielskim UK,
4. polsko-arabskim,
5. polsko-chińskim,
6. polsko-chorwackim,
7. polsko-chorwackim (Bośnia i Hercegowina),
8. polsko-czeskim,
9. polsko-estońskim,
10. polsko-francuskim,
11. polsko-greckim,
12. polsko-gruzińskim,
13. polsko-hiszpańskim,
14. polsko-holenderskim,
15. polsko-litewskim,
16. polsko-łotewskim,
17. polsko-niemieckim,
18. polsko-perskim,
19. polsko-polskim,
20. polsko-portugalskim,
21. polsko-rosyjskim,
22. polsko-rumuńskim,
23. polsko-słowackim,
24. polsko-słoweńskim,
25. polsko-szwedzkim,
26. polsko-tureckim,
27. polsko-ukraińskim,
28. polsko-węgierskim,
29. polsko-włoskim.

Dodatkowo Fakturownia.pl umożliwia z pozycji faktury wystawionej w języku polskim szybkie wystawienie tej samej faktury w języku obcym.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.