Poradnik


fakturownia poradnik

Jednolity Plik Kontrolny

Fakturownia

Fakturownia, 2018-08-10

Jednolity Plik Kontrolny zawiera zbiór informacji o operacjach gospodarczych dokonanych przez dane przedsiębiorstwo w określonym czasie, a jego struktura, będąca wystandaryzowanym plikiem XML, została predefiniowana przez Ministerstwo Finansów w celu prostego wykorzystania i przetwarzania.

Od 1 stycznia 2017 obowiązek przedstawiania pliku JPK objął duże oraz małe przedsiębiorstwa, a od stycznia 2018 również mikroprzedsiębiorstwa, co oznacza, iż wszyscy podatnicy VAT zostali zobligowani do przekazywania struktury JPK_VAT bez wezwania organów podatkowych.

Sprawdź do jakiej grupy przedsiębiorstw zalicza się Twoja firma

Obowiązek należy spełnić przed 25. dniem każdego miesiąca, przesyłając plik zawierający dane za miesiąc poprzedni.

Plik JPK_VAT może być wystawiany w Fakturowni w sekcji raportów i przesłany do Ministerstwa Finansów w dwojaki sposób:

  1. Wygenerowany plik może zostać pobrany w formacie docelowym XML oraz wysłany przy wykorzystaniu udostępnionej przez Ministerstwo Finansów - Klient JPK 2.0

  2. Po wygenerowaniu pliku w systemie Fakturownia można wykorzystać opcję bezpośredniej wysyłki pliku z systemu. W tym celu należy podbać plik w postaci metadanych, a następnie podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego. Podpisany plik może zostać przesłany bezpośrednio z Fakturowni, skąd będzie można również pobrać UPO.

Fakturownia oferuje również generowanie pliku JPK_FA, JPK_EWP oraz JPK_PKPiR.