Faktura wielojęzyczna

author Malgorzata Kozicka , 2014-06-10

Podatnik może wystawiać faktury w dowolnym języku obcym, gdy dokonuje sprzedaży na rzecz podmiotu zagranicznego. 

Cechą szczególną Fakturowni, odróżniającą ją od innych oprogramowań tego typu jest możliwość wystawiania faktur wielowalutowych oraz wielojęzycznych z wbudowanym edytorem tłumaczeń, który umożliwia wstawienie dowolnego języka dokumentów. Dzieki Fakturowni można wystawiać faktury we wszystkich najważniejszych językach europejskich. Wśród nich jest; angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski i czeski.
Dodatkowo umożliwiamy wystawienie faktur dwujęzycznych czyli np; faktury polsko-angielskiej lub polsko - hiszpańskiej.