Faktura wewnątrzwspólnotowa

author Malgorzata Kozicka , 2014-06-10

Faktura wewnątrzwspólnotowa to faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z kraju do innego państwa Unii Europejskiej na rzecz podmiotu, który posiada ważny numer VAT UE. Dostawa towarów musi nastąpić w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT.

KIEDY WYSTAWIĆ?

W odniesieniu do WDT podatnik powinien wystawić fakturę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym będzie miało miejsce wydanie lub przemieszczenie towaru. Przepis ten nabiera szczególnie ważnego znaczenia, jeśli zaznaczymy, że w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy (art. 20 ustawy o VAT). 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.