Dochody – definicja i czym się różnią od przychodów?

author Malgorzata Kozicka , 2014-05-23

Dochód uzależniamy od uzyskanego przychodu. Aby można było mówić o powstaniu dochodu, koszty przychodu muszą być wyższe, niż koszty poniesione z tytułu uzyskania dochodu. To kwota, którą dostajemy w momencie odjęcia wszystkich kosztów.

 

Z pojęciem związane są jeszcze dwa inne – przychody oraz podatek dochodowy, który podatnik ma obowiązek zapłacić od uzyskanych dochodów.

Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.