Umowa B2B a umowa o pracę - wszystko co musisz wiedzieć
Fakturownia - aktualności

Umowa B2B a umowa o pracę - wszystko co musisz wiedzieć

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2022-11-15

Obecnie interesującą opcją współpracy dla wielu osób poszukujących pracy lub już zatrudnionych jest forma B2B (business – to – business).

Jest to rozwiązanie, które ma wiele korzyści, ale i dużo obowiązków z tym związanych.

W poniższym artykule przedstawiamy wady i zalety zatrudnienia na umowę o pracę oraz współpracy na zasadach samozatrudnienia.

zatrudnienie b2b umowa o pracę

Co to jest umowa B2B

Umowa B2B podpisywana jest pomiędzy dwoma firmami. Nazywamy ją również samozatrudnieniem. Zapewnia ona sporą elastyczność w zakresie współpracy, jak np. możliwość wynegocjowania elastycznych godzin pracy lub miejsca wykonywania czynności umowy. Główną zaletą jest jednak możliwość osiągania wyższego wynagrodzenia samozatrudnionego, z uwagi na niższe koszty pracodawcy w porównaniu z zatrudnieniem na umowę o pracę.

Sprawdź także: Umowa o pracę a umowa zlecenie - poznaj różnice

Umowa B2B a składki ZUS

W ramach B2B to zleceniobiorca opłaca we własnym zakresie składki ZUS, zapisy umowy mogą jednak “ująć” je w wynagrodzeniu. Warto dodać, że składki ZUS dla osób rozpoczynających działalność są niższe, stosując np. ulgę na start (prowadzący działalność przez pierwsze 6 miesięcy opłaca tylko składkę zdrowotną, następnie przez kolejne 24 miesiące jest uprawniony do korzystania z preferencyjnych składek ZUS nazywanych “małym ZUS-em”). Z tej drugiej preferencji korzystać mogą tylko osoby, które nie będą wykonywać usług dla byłego pracodawcy.

Sprawdź także: Jak założyć działalność gospodarczą w 2022 roku?

Umowa B2B a współpraca z podmiotami

Posiadając własną działalność samozatrudniony może współpracować z wieloma podmiotami (jeżeli oczywiście zapisy umowy nie stanowią inaczej). Przedsiębiorcy mogą również korzystać z różnych dotacji i dofinansowań.

Sprawdź także: Praca zdalna to jest to! Choć ma też minusy. Case Fakturownia.pl

Umowa B2B a rozliczenie podatkowe

Jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowe, mogą być one również korzystne z uwagi na możliwość zaliczania wydatków do kosztów związanych z działalnością gospodarczą, co umożliwia obniżenie podstawy opodatkowania. Jak to bywa, to co jest zaletą, może być też wadą, mianowicie samozatrudniony musi samodzielnie odprowadzać składki do ZUS oraz odprowadzać daniny w postaci podatków. Dla bezpieczeństwa rozliczeń często musi również nawiązać współpracę z osobą odpowiedzialną za księgowość firmy i rozliczanie podatków, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

Sprawdź także: Jak otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy do działalności gospodarczej w 2022?

Umowa B2B a Kodeks Pracy

Osoba wykonująca pracę w ramach B2B nie posiada przywilejów i uprawnień zagwarantowanych w Kodeksie Pracy, jak dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę - często jednak w umowie o współpracę strony ujmują w zapisach np. płatną przerwę w świadczeniu usług. 

Umowa o pracę a Kodeks Pracy

Umowę o pracę i jej zawarcie reguluje Kodeks Pracy - zgodnie z art. 22 §1 przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Jak widać brak tutaj elastyczności w porównaniu z formą B2B, zaletą jednak jest uprawnienie do płatnego urlopu wypoczynkowego, prawo do płatnego zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, gwarancję uzyskania minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz ochrony, w określonych przypadkach, przed zwolnieniem. 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę może trwać aż 3 miesiące, w zależności od stażu pracy w danej firmie, co może być zaletą, ale również i przeszkodą, jeśli pracownik zdecyduje się na zmianę formy zatrudnienia.

Sprawdź także: Wszystko o zmianach w Kodeksie Pracy 2022

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Dodatkowe koszty dla pracodawcy

Minusem dla pracodawcy są również wysokie koszty zatrudniania pracownika w postaci składek do ZUS i podatków PIT4, w związku z czym kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownika może być niższa niż osoby na samozatrudnieniu wynagradzanym taką samą kwotą brutto. Nie jest to jednak regułą. 

Sprawdź także: Zatrudnienie pracownika od A do Z - umowa o pracę. Formalności, obowiązki pracodawcy, dotacje z Urzędu Pracy na zatrudnienie

Rodzaj zawartej umowy, a możliwość otrzymania kredytu

Warto wspomnieć również o możliwości uzyskania kredytu w banku - pracownicy etatowi z zaświadczeniem o zatrudnieniu i wynagrodzeniu od pracodawcy mają łatwiejszą drogę do uzyskania kredytu niż przedsiębiorcy, w ich przypadku banki często wymagają prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy oraz dostarczania im wielu dokumentów księgowych.

Sprawdź także: 5 prostych sposobów na optymalizację swojej codziennej pracy

Umowa B2B - o czym należy pamiętać i jakie są zagrożenia

Zagrożeniem, jakie może powodować podpisanie kontraktu B2B z przedsiębiorcą, może być uznanie go za umowę o pracę. Jak wcześniej wspomniano, zgodnie z art. 22 §1, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Te dwa pierwsze elementy w przypadku umowy na B2B nie mogą występować, w przeciwnym wypadku ZUS lub PIP podczas kontroli może ujrzeć znamiona umowy o pracę, z czym wiąże się szereg konsekwencji dla obu stron umowy jakimi są:

  1. zobowiązanie pracodawcy do zapłaty należnych składek ZUS od wynagrodzenia pracownika w okresie do 5 lat wstecz,
  2. zobowiązanie pracodawcy do zapłaty należnego podatku PIT-4 od wynagrodzeń pracownika, również do 5 lat wstecz,
  3. roszczenia samozatrudnionego do udzielenia zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego,
  4. korekty w podatku dochodowym dla samozatrudnionego.

Warto dodać, że rozstrzygnięcie ewentualnego sporu czy umowa B2B ma/miała znamiona umowy o pracę należy do Sądu.

Praca w Fakturowni

Chcesz pracować w Fakturownia.pl? Sprawdź trwające rekrutacje TUTAJ albo napisz na praca@fakturownia.pl i opowiedz, na czym się znasz i czym lubisz się zajmować.