Raporty dla produktów i magazynów

Skorzystaj z wyczerpujących raportów obrazujących stany magazynowe:

Produkty

  • sprzedaż,
  • zakup,
  • marża,

 

 

Magazyny

  • Inwentaryzacja kosztowa Stan magazynowy produktów z podziałem na ceny zakupu netto,
  • Zestawienie ilości produktów na podstawie dokumentów magazynowych Ilości oraz bilans produktów na podstawie dokumentów magazynowych w danym okresie,
  • Zestawienie ilości produktów Ilość i wartość sprzedanych / kupionych produktów (tylko aktywne produkty),
  • Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie Zestawienie wartościowe wg cen zakupu i ilości w danym okresie (po cenach zakupu),
  • Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych Zestawienie wartościowe wg cen zakupu i ilości w danym okresie (po cenach zakupu, brane są pod uwagę wyłącznie dokumenty magazynowe),
  • Marża Raport marża na podstawie dokumentów magazynowych.
 

Partnerzy i integracje