Wystawianie wszystkich typów dokumentów

Dokumenty dostępne poprzez Program Magazynowy

PZ - Przyjęcie Zewnętrzne

Ten dokument potwierdza przyjęcie danego towaru, produktu lub materiału do magazynu. PZ wystawia się na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę, zwykle na podstawie faktury dokumentującej dokonanie zakupu lub dokumentu WZ. Jednostki prowadzące ewidencję magazynową wprowadzają do niej dane przyjętego towaru. Dokument PZ może być zarejestrowany jako zdarzenie gospodarcze obrazujące zmiany w sytuacji finansowo-rzeczowej magazynu.

WZ - Wydanie Zewnętrzne

Dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ) służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu (sprzedaż Klientowi). Powoduje zmianę (zmniejszenie) ilości i wartości towaru na magazynie. W przeciwieństwie do dokumentów handlowych, wystawiona WZ nie generuje płatności oraz zapisów w rejestrach VAT. Wydanie zewnętrzne nie może zostać wystawione na artykuł, którego nie ma na magazynie.

PW - Przyjęcie Wewnętrzne

PW to dokument umożliwiający obrót wewnątrz firmy, zwiększa ilość towaru na stanie, nie wymaga podania kontrahenta, od którego pochodzi towar. Towar ten może być wyprodukowany, dlatego PW może służyć jako dokument ilustrujący przyjęcie gotowego produktu z wewnątrz - z produkcji do magazynu.

RW - Rozchód Wewnętrzny

To rozchód wewnątrz firmy. Przykładem jego zastosowania może być rozchód towarów na potrzeby własne (np. żarówka, papier i podobne), rozchód towarów w czasie inwentury (których brakuje) oraz rozchód podzespołów potrzebnych do produkcji innych produktów.

MM - Przesunięcie Magazynowe (MM+ i MM-)

Dokument MM, czyli przesunięcie magazynowe (lub międzymagazynowe), jest stosowany dla celów udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami. Sporządzenie dokumentu nie wynika z faktu zakupu/sprzedaży, nie rodzi więc obowiązku podatkowego. 

Rez - Rezerwacja

Wystawienie rezerwacji powoduje zarezerwowanie towaru dla wybranego klienta. Na podstawie wystawionych rezerwacji możemy wystawić dokumenty sprzedażowe lub zamówić towar pod konkretną rezerwację.

Inw - Inwentaryzacja

Inwentaryzacja stanu magazynowego sporządzona na określony dzień pozwala ustalić różnice wynikające z prowadzenia rzeczywistego stanu środków ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej.  Podstawowym celem inwentaryzacji jest weryfikacja wykazanego w księgach rachunkowych stanów produktów (aktywów i pasywów danej jednostki magazynowej).

Partnerzy i integracje