Miesięczny raport fiskalny. Co to jest i jak go wykonać?
Prowadzenie firmy

Miesięczny raport fiskalny. Co to jest i jak go wykonać?

Sandra Wiśniewska

Sandra Wiśniewska, 2022-11-24

Wiele osób sądzi, że główną - i jedyną - funkcją kasy fiskalnej jest drukowanie paragonów za dokonane zakupy. Owszem, to jedno z jej zadań, jednak urządzenie to służy również do drukowania raportów fiskalnych. Raporty te nie interesują klienta - to dokument, o którego wykonanie powinien zadbać przedsiębiorca, gdyż to właśnie one są istotną częścią dokumentacji związanej z rachunkowością.

Czym jest raport fiskalny, jakie są jego rodzaje oraz kiedy należy go wydrukować? Tych informacji dowiecie się z poniższego artykułu.

Czym jest raport fiskalny?

Raport fiskalny to dokument zawierający informacje dotyczące dokonanych w określonym czasie transakcji. Te informacje - np. łączna kwota sprzedaży brutto czy stawka i wartość należnego podatku VAT - stanowią podstawę do rozliczenia podatkowego.

W paragrafie 2 pkt.19 Rozporządzenia Ministra Finansów możemy przeczytać:

"Przez raport fiskalny rozumie się przez to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku".

Sprawdź także: Kogo dotyczy obowiązek posiadania kasy fiskalnej w 2022 r.?

Raporty fiskalne - rodzaje

W paragrafie 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów możemy przeczytać, że raportem jest:

  • w przypadku kasy online: paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną i raport fiskalny;
  • w przypadku kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii: paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną, raport fiskalny dobowy, raport fiskalny okresowy, w tym miesięczny, i raport fiskalny rozliczeniowy.

Możemy się również spotkać z raportem dobowym (dziennym) i miesięcznym.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Raport dobowy (dzienny)

Jest to rodzaj raportu, który stanowi podsumowanie sprzedaży w danym dniu. Zawiera on ostateczną kwotę przychodu ze sprzedaży w danym dniu.

Warto również dodać, że przedsiębiorca może drukować więcej niż jeden raport dobowy - przepisy nie regulują tego, ile maksymalnie można ich wykonać. Wówczas to kwoty z wszystkich raportów w danym dniu dają obraz przychodu z jednego dnia. Należy jednak pamiętać, że jeden raport można wydrukować tylko raz - dlatego przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na to, by nie zgubić i nie uszkodzić dokumentu, nawet jeśli pozostaje on zapisany w pamięci fiskalnej.

Sprawdź także: Rachunek, paragon a może faktura? Jaka jest różnica?

Kiedy drukować raport dobowy?

Raport dobowy powinien być drukowany po zakończeniu sprzedaży w danym dniu. Teoretycznie wydruk powinien zostać wykonany do godziny 23:59 w dniu zakończenia sprzedaży, jednak można go również wydrukować następnego dnia. Najważniejsza kwestia to ta, iż raport dobowy musi powstać przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.

Raporty miesięczne

Jest to rodzaj raportu, który stanowi podsumowanie sprzedaży w danym miesiącu. Zawiera w sobie wszystkie raporty dobowe (dzienne).

Sprawdź także: Miesięczny raport fiskalny (RO) w Fakturowni - ewidencja sprzedaży paragonowej w raporcie JPK_VAT

Kiedy drukować raport miesięczny?

Raport miesięczny należy wydrukować na koniec każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, nie później niż do 25 dnia każdego kolejnego miesiąca. Tutaj również istotne jest, aby wydrukować raport miesięczny przed rozpoczęciem sprzedaży w kolejnym miesiącu.

Brak sprzedaży - czy trzeba drukować raport fiskalny?

W przypadku braku sprzedaży danego dnia, przedsiębiorca nie ma obowiązku drukowania raportu fiskalnego. Brak takiego raportu w miesięcznym podsumowaniu będzie równoznaczny z raportem zerowym.

Raport fiskalny = raport zerujący?

Raporty fiskalne często nazywane są raportami zerującymi. Nazwa ta ma związek z tym, iż każdy raport wiąże się z zaczynaniem kolejnego dnia lub miesiąca "od zera". W dodatku raport dzienny zeruje licznik kasy (dlatego dane z raportu dziennego można odczytać tylko raz). Jednakże raport miesięczny sumuje całą sprzedaż od początku używania danej kasy.

Raporty fiskalne niekiedy mogą wydać się uciążliwe dla przedsiębiorców - w końcu każdego dnia należy drukować raport dobowy. Należy jednak pamiętać, że dzięki raportom przedsiębiorca nie tylko ma kontrolę nad poprawnością ewidencji rachunkowej, ale również z łatwością weryfikuje wysokość przychodów, jakie generuje jego biznes.

Sprawdź także: Kontrola w firmie, na czym polega i kto może ją zrobić?