FIFO I LIFO - rozszyfrowujemy skróty i przedstawiamy ulepszony raport marża.

author Malgorzata Kozicka , 2015-03-10

Dziś w Fakturownia.pl poprawiliśmy obsługę dokumentów magazynowych dodając obsługę kolejek FIFO i LIFO wraz z generowaniem na ich podstawie raportu marży. Skrót FIFO/LIFO niewiele Ci mówi? Przeczytaj, czym są i jak dzięki nim sprawnie zarządzać sprzedażą z magazynu.

 

FIFO I LIFO, czyli metody wyceny zapasów są ważne ze względu na fakt, iż ceny zakupionych towarów oraz koszty produkcji zmieniają się w czasie. Często zdarza się sytuacja, w której znajdujące się w magazynie jednostki zapasów były przyjmowane po różnych cenach. Wydając towar z magazynu musisz zdecydować po jakiej cenie zaksięgować jego wydanie.

 

Czym jest FIFO?

 

FIFO, czyli metoda kolejki lub metoda ceny najwcześniejszej, jest metodą wyceny produktów na magazynie i ich rozchodu, polegającą na księgowaniu rozchodu począwszy od tej jednostki towaru, która została przyjęta do magazynu najwcześniej.

 

Jest też ogólną zasadą, zgodnie z którą towary najdłużej składowane w magazynie wydawane są w pierwszej kolejności.

 

Nazwa FIFO jest to skrót pochodzący od angielskiego określenia First In, First Out - dosłownie: pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Metoda ta może być użyta zarówno do wyceny produktów, towarów jak i materiałów. Metodę FIFO stosuje się także przy określeniu wartości portfela papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Metoda kolejki FIFO pomaga wtedy określić koszty nabycia tych aktywów. FIFO jest też najczęściej stosowaną metodą wyceny.

Czym jest LIFO?

LIFO, czyli analogicznie do FIFO metoda ceny najpóźniejszej, jest metodą wyceny produktów na magazynie i ich rozchodu, polegająca na księgowaniu rozchodu począwszy od ostatniej jednostki przyjętej do magazynu. Nazwa LIFO jest to skrót pochodzący od angielskiego określenia Last In, First Out, czyli ostatnie weszło, pierwsze wyszło.

Zgodnie z modelem wyceny LIFO, w momencie wydawania produktu z magazynu, księgujesz wydanie w wartości ostatnio przyjętego towaru, a gdy jego ilość się wyczerpie, po cenie poprzedniej.

 

W praktyce większość firm wyprzedaje najpierw zapasy starsze, dlatego metoda LIFO stoi w sprzeczności ze standardowym zarządzaniem magazynami. LIFO znajduje dobre zastosowanie w okresach wzrastających cen (np. w warunkach inflacji).

 

Jak włączyć FIFO lub LIFO w Fakturowni? Odwiedź nasz poradnik.