Przykładowy wygląd faktury
fakturownia poradnik

Co to jest faktura - definicja

Łukasz Korulczyk

Łukasz Korulczyk, 2013-02-08

Aktualizację artykułu z dnia 28.06.2022r. znajdziesz TU: Faktura - definicja, co zawiera i jak ją wystawić oraz jakie rodzaje faktur obowiązują.

Faktura w Polsce jest podstawowym dokumentem sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje na temat zrealizowanej transakcji. To najpopularniejszy dokument księgujący sprzedaż. 

 

Faktura – co zawiera i jak ją wystawić?

Prawidłowo wystawioną fakturę charakteryzują następujące elementy:

  • nazwa i adres sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery identyfikacyjne (najpopularniejszym jest NIP, ale może zdarzyć się również PESEL)
  • data wystawienia dokumentu oraz data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi
  • napis faktura oraz numer dokumentu
  • nazwa towaru/usługi, po prostu przedmiot transakcji
  • jednostka miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług
  • cena netto, wartość netto, stawka podatku (23%, 8%, 7%, 5%, 4%, 0%) wartość vat, wartość brutto
  • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku, zwolnionych z podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu
  • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi
  • kwotę należności ogółem wraz z podatkiem wyrażoną słownie

Faktura powinna być wystawiona  w dwóch egzemplarzach. Obecnie nie wymaga się określenia "oryginał" i "kopia" faktury. Od 01.01.2013 roku zniknęło też określenie faktura vat, obecnie ten dokument księgowy nazywa się po prostu fakturą.

Wystawianie faktur w naszym programie do fakturowania jest niezwykle proste – wystarczy podanie kilku danych, kwoty należności, aby faktura została wysłana wprost na maila kontrahenta.


Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.