Zmiany w harmonogramie wdrożenia KSeF: Co to oznacza dla polskich przedsiębiorstw?
KSeF

Zmiany w harmonogramie wdrożenia KSeF: Co to oznacza dla polskich przedsiębiorstw?

Fakturownia

Fakturownia, 2024-01-19

W świetle najnowszych informacji z dnia 19 stycznia 2024, które ogłosiło Ministerstwo Finansów, plany wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w 2024 roku ulegają zmianie. Ta decyzja wywołuje szereg konsekwencji dla polskiego sektora biznesowego i księgowego.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Nowa Sytuacja wokół KSeF

Przesunięcie Terminu Wdrożenia

Minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że obowiązkowe stosowanie KSeF nie zostanie wprowadzone w przewidzianym wcześniej terminie czyli roku 2024. Oczekuje się, że nowa data wprowadzenia obowiązku KSeF zostanie ogłoszona po dokładniejszym przemyśleniu i usprawnieniu jego działania, najprawdopodobniej stanie się to w 2025 roku.

Przyczyny Opóźnienia

Głównym powodem zmiany terminu jest potrzeba zapewnienia, że nowy system będzie w pełni sprawny i bezpieczny dla użytkowników. Obecnie wykryte błędy dotyczą głównie niedostatecznej przepustowości systemu, co potencjalnie zagraża płynności wystawiania faktur przez przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów ogłosiło plan przeprowadzenia zewnętrznego audytu KSeF i dotychczasowych przygotowań do jego wdrożenia. To podkreśla zobowiązanie rządu do dostarczenia efektywnego i niezawodnego narzędzia do elektronicznego fakturowania.

Konsekwencje dla Biznesu

W roku 2024 przedsiębiorstwa nadal będą stosować dotychczasowe metody fakturowania, ale powinny być przygotowane na ewentualne zmiany i wdrożenie KSeF w przyszłości. 

Dostosowanie systemów do KSeF jest pracochłonne i może trwać ponad pół roku, zwłaszcza w dużych firmach. Wiele przedsiębiorstw już poniosło znaczne koszty, przygotowując się do wdrożenia KSeF w lipcu. Przesunięcie terminu lub zmiany przepisów mogą generować dodatkowe koszty związane z utrzymywaniem podwójnych systemów lub wdrożeniem modyfikacji.

Znaczenie KSeF dla Gospodarki

KSeF jest zaprojektowany jako kluczowy element w procesie cyfryzacji gospodarczej Polski, mający na celu usprawnienie procesów księgowych i podatkowych.

Działania Przedsiębiorców w Obliczu Zmian

Przedsiębiorcy powinni pozostać czujni na nowe informacje dotyczące KSeF i kontynuować przygotowania do jego wdrożenia. Warto również korzystać z dostępnych zasobów i narzędzi oferowanych przez instytucje rządowe, aby ułatwić przyszłe przejście na system KSeF.

KSeF w Fakturowni

Warto również wspomnieć o planowanym wdrożeniu integracji Fakturowni z KSeFem. Aktualne przesunięcie w harmonogramie wdrożenia samego systemu KSeF, nie wpływa bezpośrednio na uruchomienie integracji.
Planujemy wdrożyć integrację zgodnie z dotychczasowymi założeniami. Umożliwi to naszym Klientom wcześniejsze rozpoczęcie korzystania z pełnego rozwiązania. Połączenie z KSeF to dla nas ważny krok w kierunku efektywnego zarządzania fakturami elektronicznymi.

Opóźnienie w wprowadzeniu KSeF daje firmom więcej czasu na przygotowanie, ale podkreśla również potrzebę śledzenia aktualności i adaptacji do zmieniających się regulacji w zakresie fakturowania. KSeF, jako innowacyjne narzędzie, ma potencjał znacząco wpłynąć na sposób, w jaki polskie przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność księgową, wprowadzając efektywność i przejrzystość w procesy finansowe.