Zasiłek opiekuńczy, zniesienie składek ZUS, bezzwrotna pożyczka — tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców — aktualizacja

author Magda , 2020-03-26
tarcza pomocowa rządu

Koronawirus boleśnie uderzył w polskich przedsiębiorców. Skutki pandemii najbardziej odczuły małe i średnie firmy. Zwłaszcza te działające w branży turystyki, gastronomii, transportu i usług. Jaki pakiet pomocowy przygotował dla przedsiębiorców rząd?

Na skutek pandemii koronawirusa wielu przedsiębiorców musiało zamknąć swoje firmy właściwie z dnia na dzień. Część z nich została nie tylko bez środków do życia, ale również z długami. Niestety, wizja kolejnych tygodni bezruchu nie napawa optymizmem, a konieczność zapłacenia rachunków i wypłaty pensji skutecznie spędza sen z powiek.

Pakiet pomocowy dla Polaków dotkniętych skutkami pandemii

Aby wesprzeć Polaków dotkniętych skutkami pandemii, rząd przygotował pakiet pomocowy. Zakres świadczeń oraz warunki niezbędne do ich otrzymania kilkukrotnie zmieniano. W kolejnych akapitach wskażemy najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców świadczenia wraz z aktualnymi wymaganiami.

Wszystkie firmy zwolnione ze składek ZUS. Bez konieczności udowadniania spadku przychodów

Początkowo rząd zaproponował przedsiębiorcom możliwość odroczenia płatności składek o 3 miesiące. Kolejnym pomysłem było zwolnienie z oskładkowania małych firm. Aby właściciele takich podmiotów nie musieli płacić składek, musieliby jednak udowodnić, że w wyniku pandemii ich przychody spadły o przynajmniej 50%. Jak nietrudno zgadnąć, taka zmiana nie spotkała się z entuzjazmem. Dziś już wiemy, że kryterium zmniejszenia przychodów nie będzie obowiązywać.

Zgodnie z deklaracją Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, Łukasza Schreibera wszystkie mikrofirmy (zatrudniające od 1 do 9 pracowników) przez 3 miesiące nie zapłacą ZUS-u za swoich pracowników. Zwolnienie będzie niezależne od poziomu przychodów firmy.

Co jednak w sytuacji, jeśli firma nie zatrudnia ani jednego pracownika? Samozatrudnieniu będą zwolnieni z opłacania składek, jeśli ich przychody nie przekraczają 15 600 zł. Co ciekawe, Ministerstwo, nie określiło jakiego okresu powinna dotyczyć ta wartość. Taką informację uzyskamy pewne już niebawem, kiedy ostateczna wersja specustawy ujrzy światło dzienne.

 

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Na skutek zamknięcia żłobków, szkół i przedszkoli wielu Polaków musiało zrezygnować z pracy i zostać w domu z dziećmi. Aby wesprzeć takie osoby, wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi pozostającymi w domu. Pierwotny projekt ustawy zakładał wypłatę świadczenia jedynie dla rodziców dzieci, które nie ukończyły 8 roku życia, wyłącznie przez 14 dni. Dziś wiemy już, że pieniądze dostaną także rodzice starszych dzieci, przez dłuższy okres.

W nowej wersji przepisów zasiłek ma zostać rozszerzony na rodziców dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia. Będzie także wypłacany przez dodatkowe 14 dni, z możliwością wydłużenia tego okresu.

 

Pożyczki dla firm na specjalnych warunkach

Aby pokryć bieżące wydatki i zapewnić firmie finansową płynność, mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność przed 1 marca 2020 będą mogli się ubiegać o atrakcyjnie oprocentowaną pożyczkę udzielaną ze środków Funduszu Pracy. Maksymalna kwota pożyczki wyniesie 5000 zł, a okres spłaty - 12 miesięcy, z możliwością rozpoczęcia spłaty po sześciomiesięcznym okresie karencji. Oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku. Formą zabezpieczenia spłaty będzie weksel własny in blanco lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony umowy.

Ważne: rząd przewiduje możliwość umorzenia nie tylko odsetek, ale również kapitału. Warunkiem jest jednak brak możliwości zmniejszenia stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020) przez 6 miesięcy od dnia udzielenia finansowania. W praktyce oznacza to, że aby pożyczka była bezzwrotna przez pół roku od jej pozyskania, nie możesz zwolnić żadnego pracownika.

 

Możliwość renegocjacji warunków spłaty kredytów i pożyczek bankowych

Przedsiębiorcy działających w sektorze MŚP będą mieli możliwość zmodyfikowania warunków udzielonego wcześniej finansowania. Ustalenie nowych warunków spłaty będzie się odbywać indywidualnie, pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Banki będą mogły działać elastycznie, niezależnie od wymagań regulacyjnych prawa bankowego.

Ważne: zmiana warunków finansowania będzie dostępna wyłączenie dla klientów znanych bankowi oraz tych, których sytuacja finansowa i gospodarcza była przedmiotem oceny nie dawniej niż 30 września 2019 r. Taki wymóg zapewnia bankom bezpieczeństwo i pozwala na to, aby przedsiębiorcy utrzymali bieżące finansowanie (np. kredyty obrotowe) pomimo zwieszenia działalności i zdecydowanie mniejszy dochodów.

Zgodnie z przewidywaniami Sejm przyjmie specustawę dotycząca tarczy antykryzysowej już z najbliższy czwartek lub piątek. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, nowe rozwiązania mogą wejść w życie już w przyszłym tygodniu.

***

Aktualizacja po przyjęciu ustawy

 

Tarcza antykryzysowa przewiduje zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla: 

  • pracujących w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego 2020. (chodzi o składki za wszystkich pracowników);
  • osób samozatrudnionych o przychodzie (w lutym) poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r.

Oprócz zwolnienia z konieczności opłacania składek, przedsiębiorcy dostaną także specjalny zasiłek postojowy w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 2080 zł netto. Dla osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej kwota zasiłku wyniesie 1300 zł netto (50% kwoty minimalnego wynagrodzenia).

Zasiłek będą pobierać rodzice dzieci do 8 roku życia. Zostanie on jednak rozszerzony także na rodziców, którzy są ubezpieczeni w KRUS.

Ustawa zapewnia także możliwość przedłużenia bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019.

***

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.