Fakturownia - porady Prowadzenie firmy

Inwentaryzacja - czym jest, do czego służy i jak ją poprawnie przeprowadzić

Fakturownia

Fakturownia, 2014-08-27

AKTUALIZACJĘ WPISU Z DNIA 10.09.2021r. ZNAJDZIESZ TU - Inwentaryzacja - co to jest i jak ją przeprowadzić?

Inwentaryzowanie stanu magazynowego to działania związane z ustaleniem rzeczywistego stanu ilościowego i wartościowego zapasów w magazynie. Inwentaryzacja jest więc metodą kontroli wewnętrznej, ogółem czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień.

O inwentaryzacji

 Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej. Efektem poprawnie przeprowadzonej inwentaryzacji jest dodatkowo rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych, kontrola majątku, ustalenie jego faktycznej struktury oraz uzyskanie informacji do potrzeb decyzyjnych. 

Jak poprawnie przeprowadzić inwentaryzację

  1. Sam proces inwentaryzacji powinien oprzeć się o dokładne obliczenie posiadanych w magazynie towarów oraz systematyczne wpisywanie wyników w treść protokołu inwentaryzacyjnego.
  2. Zgodnie z zasadą terminowości i częstotliwościw terminach zgodnych z planem i z zachowaniem częstotliwości wymaganej ustawą o rachunkowości, umożliwia to w sposób harmonijny przygotowanie rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych.
  3. Wg zasady kompletności i kompleksowości, czyli tak, aby objąć spisem wszystkie składniki majątkowe objęte ewidencją bilansową, jak i nieobjęte tą ewidencją, a będące na stanie.
  4. Zgodnie z zasadą porównywalności, aby stan każdego składnika majątku, ustalony w czasie inwentaryzacji na określony dzień mógł być porównany z jego stanem ewidencyjnym.
  5. Bez pominięcia zasady jednokrotnościkażdy składnik majątku może być wykazany w dokumentacji inwentaryzacyjnej tylko jeden raz.

  

Inwentaryzacja magazynu w Fakturowni 

Inwentaryzacja stanu magazynowego sporządzona dzięki pomocy Fakturowni pozwoli zweryfikować wykazane w księgach rachunkowych stany produktów (aktywów i pasywów danej jednostki magazynowej). Dokument magazynowy Inwentaryzacja automatycznie zlicza aktualne stany magazynu i umożliwia jego korektę do stanu fizycznego wraz z opisem przyczyny korekty.

Jak przeprowadzić inwentaryzację z pomocą Fakturowni

Odpowiedź na to i wiele innych pytań zawarliśmy w obszernej Bazie Wiedzy.
 

 


Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.