Ulga na złe długi — czym jest i kto najbardziej na niej skorzysta?

Magda Magda 2020-07-29
ulga na złe długi

Twoi kontrahenci spóźniają się z płatnościami? Ulga na złe długi pomoże Ci uniknąć zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej. Czym jest w praktyce i jak z niej skorzystać? Podpowiadamy.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Keralla Research, przeprowadzonego w III kwartale 2019 roku, aż połowa przedsiębiorstw w ostatnich 6 miesiącach czekała na spływ płatności od kontrahentów ponad 60 dni po terminie! Takie realia mogą potężnie zachwiać płynnością finansową firmy, a nawet doprowadzić do bankructwa. Brak płatności od klientów nie znosi bowiem z przedsiębiorcy obowiązku regulowania własnych zobowiązań w stosunku do klientów, pracowników i organów podatkowych.

Ulga na złe długi a opóźnienia w płatnościach

Jeszcze kilka miesięcy temu przedsiębiorca musiał ujmować w księgach rachunkowych wszystkie przychody i koszty, niezależnie od terminu ich zapłaty. Jeśli kontrahent spóźniał się z płatnością, musiał także odprowadzić podatki od kwoty, która realnie nie trafiła jeszcze na jego konto. Zgodnie z nowelizacją ustawy PIT i ustawy CIT od 1 stycznia 2020 może pomniejszyć kwotę przychodu o kwotę niezapłaconych wierzytelności.

W praktyce oznacza to, że nie musi już odprowadzać podatków od kwoty spóźnionej płatności. Taka jest właśnie idea ulgi na złe długi, powstałej z inicjatywy Ministerstwa Finansów.

Info: ulga na złe długi obowiązuje zarówno dla podatków PIT, jak i dla VAT-u.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na złe długi?

Aby zastosować ulgę, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  • wierzytelność nie może być uregulowana ani zbyta w ciągu 90 dni od daty terminu płatności;
  • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  • od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie może upłynąć więcej niż 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa, a w przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę (rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – nie może upłynąć więcej niż 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;
  • transakcja handlowa powinna być zawarta ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ulga na złe długi — obowiązki dłużnika

Jeśli dłużnik nie regule płatności na czas, powinien zwiększyć swój przychód o kwotę nieopłaconej faktury. Zapłaci więc wyższe podatki.

Co, jeśli dłużnik opłaci fakturę?

Jeśli skorzystałeś z ulgi na złe długi, a dłużnik opłacił należność z opóźnieniem, będziesz musiał zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym ją uregulował.

Ważne: obowiązek zwrotu podatku VAT generuje nie tylko odzyskanie całego długu, ale także jego części. W takim przypadku kwota odliczenia musi być oczywiście proporcjonalna. Jest to szczególnie ważne, jeśli korzystasz z usługi faktoringu, a faktor dzieli płatność na kilka rat.

Ważne: przedsiębiorcy, którzy w 2020 roku odnotują 50% spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, nie będą zobowiązani do stosowania ulgi na złe długi (dotyczy tylko podatku PIT). Taka zmiana jestem efektem pandemii koronawirusa.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót