Tarcza 7.0 - kto i na jakich warunkach dostanie rządowe wsparcie?

Magda Magda 2021-02-12
nowa tarcza 7.0

Tarcza 7.0 to pakiet świadczeń skierowanych do przedsiębiorców działających w branżach, które na skutek pandemii COVID-19 ucierpiały najbardziej. Kto może skorzystać z rządowej pomocy? Na jakie wsparcie mogą liczyć beneficjenci? Podpowiadamy.

Tarcza antykryzysowa 7.0 to rządowe wsparcie skierowane do przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19.

Kto może skorzystać z tarczy 7.0?

Ze świadczeń dostępnych w ramach tarczy 7.0 mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność zdefiniowaną określonymi kodami PKD. Informacje o konkretnych, przyporządkowanych dla danego świadczenia kodach znajdziesz w kolejnych akapitach.

Z jakich form wsparcia mogą skorzystać beneficjenci?

W ramach tarczy 7.0 przedsiębiorcy mogą korzystać:

 • ze świadczenia postojowe,
 • z dofinansowania wynagrodzeń,
 • z dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności,
 • ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za grudzień lub styczeń.

Poniżej przyjrzymy się dokładniej każdemu z nich.

Świadczenia postojowe

Świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy w przeszłości korzystali z takiej formy wsparcia. W ramach tarczy 7.0 możesz otrzymać dokładnie taką samą kwotą, jaką dostałeś poprzednio. Może być to więc 2080 lub 1300 zł.

Kody PKD uprawniające do otrzymania świadczenia postojowego i dodatkowe warunki

Z jednorazowego świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przeważającą część działalności określają następujące kody PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z. Dodatkowym warunkiem otrzymania świadczenia jest kryterium przychodu. Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku powinien być niższy o co najmniej 40% od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Z dwukrotnego świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przeważającą część działalności określają następujące kody PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10., 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z. Także w tym przypadku konieczne jest spełnienie kryterium przychodu. Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku powinien być o co najmniej 40% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Jak złożyć wniosek?

Jeśli spełniasz wskazane ustawą kryteria, złóż wniosek (na formularzu RSP-DD7) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez platformę PUE ZUS.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Dofinansowanie wynagrodzeń

Wnioskując o to świadczenie, możesz otrzymać nawet 2000 zł dofinansowania wynagrodzenia dla jednego pracownika, nawet przez okres 3 miesięcy.

Kody PKD uprawniające do otrzymania dofinansowania wynagrodzeń i dodatkowe warunki

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jest dostępne dla przedsiębiorców, których przeważającą część działalności określają następujące kody PKD: 5.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z. Aby otrzymać pieniądze, niezbędne jest jednak spełnienie dodatkowych warunków:

 • przychód z działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 • terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych do końca 3. kwartału 2019 roku;
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 • brak aktywnego postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

Jak złożyć wniosek o dofinansowania wynagrodzeń?

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń złożysz w formie elektronicznej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę firmy. Termin naboru wniosków mija 31 marca 2021 roku.

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności to świadczenie skierowane do mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. W ramach wsparcia właściciel firmy może dostać jednorazową bezzwrotną (pod warunkiem, że będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia świadczenia) dotację w kwocie 5000 zł.

Kody PKD uprawniające do otrzymania dotacji i dodatkowe warunki

Dotacje na bieżącą działalność są dostępne dla przedsiębiorców, których przeważającą część działalności określają następujące kody PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić także dodatkowe warunki:

 • brak zawieszenia działalności w okresie obejmującym 30 listopada 2020;
 • przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Jak złożyć wniosek o dotację na bieżącą działalność?

Wniosek o dotację na bieżącą działalność złożysz elektronicznie do powiatowego urzędu pracy (PUP). Termin naboru wniosków mija 31 marca 2021 roku.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień lub styczeń

Przedsiębiorcy dotknięci pandemią COVID-19 mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień lub za grudzień i styczeń. Jeśli opłaciłeś już składki, a spełniasz wskazane ustawą kryteria, możesz otrzymać ich zwrot.

Kody PKD uprawniające do zwolnienia ze składek ZUS i dodatkowe warunki

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za jeden miesiąc jest dostępne dla przedsiębiorców, których przeważającą część działalności określają następujące kody PKD: PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z. Dodatkowe warunki umożliwiające skorzystanie ze świadczenia to:

 • zgłoszenie jako płatnik składek dokonane przed 1 listopada 2020 r.;
 • przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 • złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc wskazany we wniosku do 28 lutego 2021 r.;
 • złożenie wniosku RDZ-B7 do 31 marca 2021 roku.

Zwolnienie z opłacanie składek ZUS za dwa miesiące jest dostępne dla przedsiębiorców, których przeważającą część działalności określają następujące kody PKD: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy spełnić także dodatkowe warunki:

 • przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
 • złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za dwa miesiące wskazane we wniosku do 28 lutego 2021 r.;
 • złożenie wniosku RDZ-B7 do 31 marca 2021 roku.

Jak złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B70) złożysz w formie elektronicznej przez Platformę PUE ZUS. Termin naboru wniosków mija 31 marca 2021 roku.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót