Prowadzenie firmy

Skonto – uwzględnienie rabatu za terminową płatność

Fakturownia

Fakturownia, 2017-07-11

Skonto to obniżenie procentowe wartości transakcji Nabywcy i naliczane jest za dokonanie wpłaty, do określonego przez Użytkowników terminu.

Może też dotyczyć rabatu za zapłatę gotówkową, za towar objęty sprzedażą kredytową lub ratalną. To idealne rozwiązanie, które da Wam pewność, że otrzymacie swoją płatność w maksymalnie krótkim, wybranym przez Was czasie.

Opcji tej można używać również w przypadku faktur cyklicznych, tworząc wcześniej cykl z faktury, na której ta opcja została wprowadzona. 

Jedyne co należy zrobić, by móc korzystać z funkcji Skonta, to w ustawieniach konta zaznaczyć odpowiedni checkbox Używaj skonta na fakturach.

Od tego momentu, podczas wypełniania faktury pod polem Płatność widniało będzie pole wyboru Skonto. Po jego zaznaczeniu, automatycznie pojawią się dwa kolejne pola: Skonto - termin płatności oraz % upustu. Należy określić w nich termin, do kiedy chcemy otrzymać płatność (pamiętając o tym, że musi być on wcześniejszy niż ostateczna data płatności) i wysokość upustu, jaki otrzyma Nabywca, który dokona takiej transakcji w wyznaczonym terminie i następnie zapisać wprowadzone zmiany.

Tym sposobem na wygenerowanej później fakturze, pod polem Do zapłaty i podaną kwotą, widnieć będzie aktywowana funkcja Skonto, wraz z podaną wysokością rabatu, kwotą do zapłaty po uwzględnieniu rabatu oraz terminem dokonania płatności, który warunkuje przyznanie upustu. 

Przykładowy wygląd faktury, z uwzględnioną i aktywowaną opcją Skonto: