Rekordowy wzrost składek ZUS — sprawdź, ile wynoszą stawki w tym roku

Magda Magda 2020-01-30

1431,48 zł — tyle od stycznia 2020 zł wynosi suma miesięcznych składek ZUS z ubezpieczeniem chorobowym!

Ile co miesiąc odprowadzą do ZUS-u osoby opłacające składki na preferencyjnych warunkach?

Opłacanie comiesięcznych składek ZUS jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pozyskane ze składek środki zasilają Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który finansuje wypłaty świadczeń.

 

Duży ZUS – 2019 a 2020

Do końca 2019 roku przedsiębiorcy płacący składki w regularnej wysokości co miesiąc odprowadzali do ZUS-u 1316,97 (z ubezpieczeniem chorobowym) lub 1246,92 (bez ubezpieczenia chorobowego). W 2020 jest to odpowiednio 1354,64 zł i 1431,48 zł.

Na kwoty te składają się:

 • składka emerytalna: 612,19 zł (558,08 zł w 2019),
 • składka rentowa: 250,90 zł (228,72 zł w 2019),
 • składka chorobowa: 76,84 zł (70,05 zł w 2019),
 • składka zdrowotna: 362,34 zł (do odliczenia 313,02),
 • składka wypadkowa: 52,37 zł (47,75 zł w 2019),
 • składka na Fundusz Pracy: 76,84 zł (70,05 zł w 2019).

 

Preferencyjne składki ZUS – 2019 a 2020

Ile co miesiąc oddadzą ZUS-owi przedsiębiorcy prowadzący działalność od 7 do 30 miesięcy i płacący składki na preferencyjnych warunkach? W 2020 roku kwoty preferencyjnych składek ZUS wynoszą 609,14 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) i 590,03 (bez ubezpieczenia chorobowego).

Na kwoty te składają się:

 • składka emerytalna: 152,26 zł,
 • składka rentowa: 62,40 zł,
 • składka chorobowa: 19,11 zł,
 • składka zdrowotna: 362,34 zł (do odliczenia 313,02),
 • składka wypadkowa: 13,03 zł.

 

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

 

Jaka jest przyczyna tak wysokich podwyżek?

Wysokość zusowskich składek zależy od dwóch czynników:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • przeciętnego wynagrodzenia za prace.

W 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł. W porównaniu do 2019 wzrosło więc aż o 350 zł, czyli o 15,6 proc! Zgodnie z zapisami ustawy budżetowej prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne wzrośnie w 2020 roku do 5227 zł brutto z 4765 zł brutto w roku poprzednim. Podwyżki składek są więc naturalną konsekwencją wzrostu obu wartości. Niestety, dla najmniejszych firm i samozatrudnionych tak wysoka podwyżka jest dużym obciążeniem dla budżetu. Zwłaszcza że wzrost składek nie skutkuje automatycznym wzrostem dochodów.

 

Czy rząd planuje zmianę systemu ustalania składek, aby podwyżki były mniej dotkliwe dla przedsiębiorców?

Niestety nie. Zgodnie z komunikatem, który wydało Ministerstwo Rodziny, pracy i Polityki Społecznej, ”Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana w odniesieniu do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Od dwudziestu lat funkcjonuje taki mechanizm. Rząd nie wprowadza żadnych zmian w tym zakresie. Od kilku lat widać lepszy standard życia oraz wzrost wynagrodzeń Polaków, który również prognozujemy w kolejnym roku. Dlatego też automatycznie będą korygowane składki na ubezpieczenia społeczne”.

 

W 2020 roku czekają nas również zmiany dotyczące tzw. Małego ZUSu. Napiszemy o nich w kolejnym artykule na blogu.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót