Podsumowanie nowości w systemie - luty 2018

author Maria Seta , 2018-03-05

Dzień dobry, przed Wami najnowsze podsumowanie najważniejszych zmian i nowych funkcji, które pojawiły się w Fakturowni w lutym. Dzisiaj między innymi piszemy o imporcie dokumentów, płatnościach i nadpłatach, a także formacie numeracji wewnętrznych dokumentów magazynowych.

 1. Użytkownicy, którzy mają dostęp do większej liczby kont - na przykład księgowi - łatwiej mogą przełączać się między kontami. Lista dostępnych kont, znajdująca się na górnym pasku menu, może być obsługiwana w łatwiejszy sposób.
   
 2. Na liście klientów można aktywować nową kolumnę - miejscowość.


   
 3. Do wiadomości o wystawionych dokumentach cyklicznych dodana została notyfikacja o niepowodzeniu podczas generowania dokumentów.
   
 4. Interfejs łączenia faktur i płatności został odświeżony. Pojawiające się okno pozwala w przyjazny sposób wyszukać dokument.   
 5. Płatności zostały wzbogacone również o opcję rejestrowania nadpłat. Jeżeli połączony dokument opiewa na niższą kwotę niż ta wskazana w płatności, system podświetli opłaconą kwotę na liście płatności na czerwono, a w szczegółach płatności wyświetli się kwota nadpłacona. 
   
 6. Paragony ujmowane w pliku JPK powinny być przedstawione w formie raportu fiskalnego. Do tej pory sugerowaliśmy wykorzystanie własnego typu dokumentu na potrzeby wygenerowania raportu. Wraz ze zmianami spowodowanymi JPK dodaliśmy w systemie miesięczny raport fiskalny jako osobny typ dokumentu.
   
 7. Uprościliśmy sposób wystawiania dokumentów z procedurą odwrotnego obciążenia dla transakcji krajowych: po włączeniu opcji odwrotnego obciążenia na każdym dokumencie można zaznaczyć checkbox, który przypisze opcje wykazujące odwrotne obciążenie.


   
 8. Jeżeli produkt znajduje się w magazynie, który aktualnie jest nieaktywny, stan ilościowy produktu na karcie produktu będzie pokazywany wyszarzoną czcionką.
   
 9. Faktury, do których została wystawiona faktura korygująca są oznaczone ikonką, w celu szybkiego zorientowania się, które dokumenty były korygowane.


   

 10. Do tej pory import dokumentów z wieloma pozycjami możliwy był przy wskazaniu numeru dokumentu, który łączył pozycje w jeden dokument. Od teraz umożliwiamy zaciągnięcie dokumentu z wieloma pozycjami do systemu bez wskazania numeru dokumentu dla poszczególnych wierszy importu - system połączy pozycje dokumentu na podstawie kolumny “lp”, która może zostać wybrana podczas importu.
   
 11. Jeżeli użytkownik korzysta z własnego serwera pocztowego przy wysyłce dokumentów, aktywność wysyłki będzie otrzymywała zielony status o nazwie “Własny serwer”.
   
 12. Do metod, które można wykorzystać w handlebarach dodana została możliwość zamiany liter na wielkie litery - to_uppercase.
   
 13. Dokumentom magazynowym RW oraz PW można nadać własny format numeracji.


Dziękujemy za Wasze sugestie, są dla nas motywacją do ciągłego rozwoju systemu. Zapraszamy do kontaktu z nami oraz śledzenia nowości na bieżąco na Twitterze i Facebooku.