Podsumowanie nowości w systemie - kwiecień 2017

author Maria Seta , 2017-05-02

Zapraszamy do lektury najnowszego podsumowania zmian wprowadzonych w systemie. Kwietniowe nowości oparliśmy w dużej mierze o sugestie naszych Użytkowników, a dotyczą one między innymi uprawnień współpracowników dodawanych w ramach konta, zarządzania magazynem oraz faktur cyklicznych. 
 

 1. Na początek nowość dotycząca obsługi magazynów: umożliwiamy użytkownikom wybór sposobu grupowania operacji magazynowych podczas wystawiania faktury do dokumentu wydania zewnętrznego. Operacje magazynowe mogą być grupowane po produkcie (tak jak do tej pory), po dokumencie magazynowym lub mogą być przeniesione bez żadnego grupowania 1:1.​ Czytaj więcej
   
 2. Przy wystawianiu faktur cyklicznych użytkownicy będą mogli w nazwie pozycji faktury wstawić dwie nowe zmienne: {{next_month_year}} oraz {{previous_month_year}}. Pełna lista zmiennych znajduje się w naszej bazie wiedzy.​
   
 3. Upraszczamy wyszukiwanie dokumentów: na liście faktur cyklicznych został dodany filtr “Klient” oraz wyszukiwanie po słowie kluczowym.​


   
 4. Tuż po zalogowaniu do systemu użytkownik ma możliwość zobaczenia bilansu przychodów i wydatków w ramach konta lub w podziale na działy firmy. W ustawieniach dotyczących uprawnień użytkowników dodana została opcja wyłączająca widok podsumowania dla osób niebędących administratorem bądź właścicielem konta.​ Więcej informacji o tej opcji znajdziecie w naszej bazie wiedzy.
   
 5. Kolejną nowością dotyczącą użytkowników i ich uprawnień w systemie jest funkcja blokady usuwania faktur. Taką blokadę można ustawić tylko dla użytkowników, ale również dla administratorów. Przypominamy, że usunięcie dokumentu w systemie jest operacją nieodwracalną.​
   
   
 6. Faktury cykliczne bazowały do tej pory na predefiniowanym dokumencie. Od niedawna osoby wystawiające takie dokumenty mogą zapoczątkować cykl w inny sposób: nowo dodana funkcja umożliwia definiowanie tych dokumentów poprzez wskazanie danych, które mają pojawiać się na fakturach cyklicznych, takich jak: sprzedawca, produkt, klient, ilość, waluta i cena brutto, bez konieczności wskazywania wzorcowego dokumentu.​
   
 7. Wraz z centralizacją VAT, w systemie pojawiła się możliwość dodania na fakturze danych podmiotu będącego Wystawcą. Opierając się na sugestiach naszych użytkowników, umożliwiliśmy ustawienie własnej nazwy dla "Wystawcy".​


   
 8. Produkty, które nie są w danym momencie sprzedawane, a znajdują się w magazynie, mogą zostać oznaczone jako nieaktywne. Dotychczas dezaktywacja oraz aktywacja produktów była możliwa dla jednego produktu w jednym momencie. Włączyliśmy możliwość grupowego oznaczania produktów jako aktywne lub nieaktywne.​
   
 9. Nowa wersja integracji z Dotpay umożliwia pobieranie opłat w innej walucie niż PLN.​
   
 10. Na koniec 4 możliwości dodania nowych kolumn na listach danych w systemie:
  lista płatności - Dział firmy
  lista wydatków - Rodzaj wydatku
  lista faktur - Inny adres korespondencyjny
  lista klientów -  Inny adres korespondencyjny​​

  Aby dopasować wyświetlane kolumny należy na danej liście otworzyć opcję Dostosuj wyświetlanie kolumn.

 

Dziękujemy, że stale narzucacie nam tempo :) Zapraszamy do kontaktu z nami oraz śledzenia nowości na bieżąco na Twitterze i Facebooku.