nowa procedura oss zamiast moss
Fakturownia - aktualności

OSS zamiast MOSS. Czy Ciebie także dotkną zmiany w prawie?

Magda

Magda, 2021-05-14

Jeśli rozliczasz podatek VAT w procedurze MOSS, od 1 lipca będziesz zobowiązany zastąpić ją unijną procedurą OSS. Jaki jest cel wprowadzenia nowego prawa i co w praktyce się zmieni? Sprawdźmy.

Procedura MOSS (mały punkt kompleksowej obsługi) to procedura rozliczania podatku od wartości dodanej (VAT). Korzystają z niej podatnicy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne w różnych krajach UE na rzecz nie-podatników (osób prywatnych nieprowadzących żadnej działalności). MOSS eliminuje konieczność rejestracji podmiotu świadczącego usługi do VAT w każdym kraju, w którym świadczy ww. usługi. Wszystkie rozliczenia VAT-u są więc realizowane w jednym miejscu, np. Polsce (więcej informacji o wyborze państwa członkowskiego identyfikacji znajdziesz na portalu https://www.podatki.gov.pl/ ). Podatnik, który korzysta z procedury MOSS, musi powiększyć kwotę netto o stawkę VAT właściwą dla kraju prywatnego odbiorcy. Wyliczoną w ten sposób wartość brutto umieszcza na fakturze. Rozliczenia VAT-u w procedurze MOSS należy wykonać niezależnie od procedury JPK_V7.

OSS zamiast MOSS

Od 1 lipca podatników, którzy rozliczają VAT w procedurze MOSS, czekają zmiany. Znanego MOSS-a zastąpi OSS (One Stop Shop — punkt kompleksowej obsługi). Celem wprowadzenia nowego prawa jest potrzeba uproszczenia rozliczeń sprzedawców działających w branży e-commerce oraz wyeliminowanie nadużyć podatkowych w zakresie VAT-u w transgranicznym handlu elektronicznym.

Czym jest OSS?

One Stop Shop, w skrócie OSS, to system elektroniczny, który znacząco upraszcza rozliczanie zobowiązań VAT sprzedawców towarów i usług oferowanych konsumentom w całej UE. Eliminuje także konieczność rozliczania podatku VAT przez kontrahenta uczestniczącego w transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ten będzie spoczywał bowiem na sprzedawcy. Rozliczenia podatku w ramach procedury OSS oznacza także konieczność spełnienia dodatkowych obowiązków: zgłoszeniowych, ewidencyjnych i rozliczeniowych.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Co zmieni się w praktyce?

Zamiana MOSS na procedurę OSS pociągnie za sobą kilka zmian. Oto one:

  • rozszerzenie katalogu usług, które zostaną objęte procedurą (B2C);
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość;
  • dostawy krajowe poprzez interfejs elektroniczny.

Obowiązki przedsiębiorców, którzy dotychczas rozliczali VAT w procedurze MOSS, pozostaną niezmienne. Jeśli podatnik nie będzie chciał zarejestrować się do podatku VAT w poszczególnych krajach UE, w których świadczy usługi, będzie zobowiązany do:

  • rejestracji do podatku VAT w jednym państwie członkowskim UE (np. w Polsce);
  • składania deklaracji kwartalnych i odprowadzania podatku VAT w ramach procedury OSS;
  • podjęcia współpracy z organami podatkowymi w państwie identyfikacji (najczęściej to państwo, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej).

Będzie musiał także prowadzić przez 10 lat rejestry wszystkich kwalifikujących się sprzedaży OSS.

Chcesz rozliczać VAT w procedurze OSS?

Aby rozliczać VAT w procedurze OSS niezbędne będzie dokonanie rejestracji poprzez internetowy portal OSS w jednym z krajów członkowskich UE. Zgłoszenia można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, portalem OSS właściwym dla Polski jest strona podatki.gov.pl. Ta pojedyncza rejestracja będzie ważna dla wszystkich transakcji sprzedaży konsumentom w innych państwach członkowskich UE.

Rejestracja przedsiębiorców w polskim portalu OSS – od kiedy?

Przedsiębiorcy chcący rozliczać VAT w procedurze OSS mogą składać zgłoszenia rejestracyjne do procedury unijnej, procedury nieunijnej OSS i procedury importu IOSS od 1 kwietnia 2021 roku. Jednakże z powodu trwania procesu legislacyjnego związanego z wprowadzeniem przepisów prawa unijnego (tzw. pakietu VAT e-commerce), złożone zgłoszenia rejestracyjne nie są równoznaczne z rejestracją do procedury. Informacje przedkładane w zgłoszeniach będą przetwarzane dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego i wejściu w życie nowelizacji. Przedsiębiorcy, którzy złożyli zgłoszenia zostaną zarejestrowani po spełnieniu warunków, które zostaną określone w przepisach prawa wprowadzających pakiet VAT e-commerce.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.