Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 — kogo dotkną zmiany w prawie?
Fakturownia - aktualności Fakturownia - porady

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 — kogo dotkną zmiany w prawie?

Magda

Magda, 2019-10-24

Od 1 listopada split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności stanie się obowiązkowy dla określonych prawem transakcji.

Kogo dotkną zmiany? Podpowiadamy i przygotowujemy zmiany w Fakturowni. 

 Mechanizm split payment funkcjonuje na rynku od 1 lipca 2018 roku. Celem jego wprowadzenia była potrzeba uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieganie wyłudzeniom podatku VAT.

Jak działa split payment?

Metoda split payment dotyczy transakcji wykonywanych w systemie B2B. Polega ona na podzieleniu płatności w kwocie brutto na dwie części — kwotę netto i podatek VAT. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się skorzystać ze split payment, kwotę netto przeleje na tradycyjny rachunek bankowy kontrahenta, podatek — na specjalne konto VAT. To banki otwierają i prowadzą bez opłat.

Ważne: obecnie mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny. Przedsiębiorca może, ale wcale nie musi więc z niego korzystać. Od 1 listopada dla części podatników stanie się on obowiązkowy.

1 listopada 2019 - kogo dotknie obowiązek podzielonej płatności?

Od 1 listopada 2019 r obowiązek wykonywania podzielonej płatności będzie dotyczył transakcji B2B – dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT.

Aby podzielenie płatności okazało się konieczne, powinny być jednak spełnione także dodatkowe warunki:

 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług i data wystawienia faktury powinny przypadać po 31 października 2019 roku;
 • wartość brutto transakcji powinna wynosić więcej niż 15 tys. zł (lub równowartość tej kwoty w innej walucie);
 • co najmniej jedna pozycja z faktury powinna zostać zawarta w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT;
 • obie strony transakcji (sprzedawca i odbiorca) powinny być podatnikami.

Obowiązkowy split payment nie będzie miał zastosowania, jeśli formą zapłaty będzie kompensata.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z Art. 10 Ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, w sytuacji gdy:

 • przed 1 listopada 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy o VAT, dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po 31 października 2019 r.,
 • po 31 października 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy, dla których faktura została wystawiona przed 1 listopada 2019 r.,

należy zastosować przepisy sprzed 1 listopada br.

Ważne oznaczenie na fakturze

Jeśli przedsiębiorca dokonujący spełni wszystkie cztery warunki, powinien dodać na fakturze dopisek „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli o tym zapomni, będzie mógł naprawić swój błąd poprzez wystawienie noty korygującej.

Co jednak w przypadku braku oznaczenia i noty korygującej?

Jeśli przedsiębiorca nie umieści na fakturze niezbędnego oznaczenia, organ podatkowy obciąży go sankcją w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Dodatkowy podatek będzie naliczony od wartości kwoty VAT przypadającej na dostawę towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15. Jeśli nabywca ureguluje w split payment całą kwotę VAT przypadającą na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15, sprzedawca uniknie naliczenia sankcji.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Mechanizm podzielonej płatności — obowiązki nabywcy

Nabywca, który otrzyma fakturę z dopiskiem mechanizm podzielonej płatności, powinien dokonać wpłaty zgodnie z zasadami split payment. Jeśli tego nie zrobi, organ podatkowy naliczy sankcję w wysokości 30% kwoty VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15.

Zmiany w split payment — co jeszcze warto wiedzieć?

Nowelizacja ustawy i VAT poniesie za sobą także inne zmiany. Od 1 listopada przedsiębiorcy będą mogli:

 • przeznaczać środki zgromadzone na rachunku VAT na spłatę zobowiązań powstałych z tytułu:
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku akcyzowego,
 • należności celnych,
 • składek ZUS,
 • dokonywanie zbiorczych płatności,
 • stosowania mechanizmu podzielonej płatności do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury.

Zgodnie z wchodzącym obowiązkiem prawnym, od pierwszego listopada 2019, użytkownicy Fakturowni, będą mieli możliwość skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.