Nowa struktura JPK dla faktur VAT

Magda Magda 2019-07-31

Od 1 lipca zaczęła obowiązywać nowa struktura JPK dla faktur VAT. Co się zmieniło? Podpowiadamy.

Jednolity Plik Kontrolny, czyli JPK jest jednym z elementów kontroli i uszczelniania systemu podatkowego. Głównym celem wprowadzenia takiego systemu jest zapobieganie nadużyciom i wyłudzeniom podatku VAT. W skład JPK wchodzą obecnie:

 • JPK_KR – z danymi z ksiąg rachunkowych,
 • JPK_WB – z danymi z wyciągów bankowych,
 • JPK_MAG – z danymi z magazynów,
 • JPK_VAT – z danymi z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • JPK_FA – z danymi o fakturach VAT,
 • JPK_PKPIR – z danymi z podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • JPK_EWP – z danymi z ewidencji przychodów,
 • JPK_SF - sprawozdania finansowe elektroniczne.
Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Kto ma obowiązek przesyłania JPK FA?

Wszystkie podmioty, które prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej mają obowiązek przekazania pliku JPK FA na żądanie organu podatkowego. Do 30 czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył jedynie dużych przedsiębiorstw, od 1 lipca 2018 objął wszystkich podatników.

Ważne: firmy, które prowadzą księgi w formie papierowej, nie mają obowiązku prowadzenia i dostarczania organom podatkowym pliku JPK FA. W przypadku kontroli fiskus zażąda jedynie papierowych dokumentów.

 

Nowa struktura JPK FA od lipca 2019 roku

JPK_FA to plik z danymi o fakturach VAT. Co ważne, plik ten obejmuje wyłącznie faktury sprzedaży. Zdaniem ekspertów i przedsiębiorców posiada on najbardziej skomplikowaną strukturę spośród wszystkich plików JPK. Składa się aż z 92 pól, z czego 43 z nich są obowiązkowe do wypełnienia Od 1 lipca struktura JPK FA się zmieniła, przyjmując nazwę JPK FA(2).

 

Co się zmieniło?

Nowa struktura pliku nie przyniesie przedsiębiorcom wielu zmian. Najważniejsza dotyczy pola „OkresFAKorygowanej”. W poprzedniej wersji było ono wymagalne, teraz jest opcjonalne.

 • W Polu __12 lista stawek pojawiły się nowe elementy - „4” – stawka 4%, „np” - niepodlegające opodatkowaniu, i „oo” - odwrotne obciążenie.
 • Z pola Rodzaj faktury zniknęło oznaczenie „POZ-pozostałe”.
 • Podschemat „StrukturyDanych_v4-0E.xsd” zmieniono na „StrukturyDanych_v5-0E.xsd”
 • Format pól P_4B i P_5B zmieniono z "etd:TNrNIP" na „etd:TNrIdentyfikacjiPodatkowej
 • Wprowadzono także nowe treści w polach:
  • 3_B (adres nabywcy);
  • 13_4 (suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią-procedura odwrotnego obciążenia);
  • 14_4 (kwota zero dla odwrotnego obciążenia);
  • 13_5 (suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju);
  • 14_5 (kwota zero dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju).

Przeczytaj więcej o nowej wersji struktury JPK_FA

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót