Norma ISONorma ISO 27001 - co to jest i dlaczego jest tak ważna dla organizacji? 27001 - co to jest i dlaczego jest tak ważna dla organizacji?
Prowadzenie firmy

Norma ISO 27001 - co to jest i dlaczego jest tak ważna dla organizacji?

Justyna Zaporowska

Justyna Zaporowska, 2023-02-02

Obowiązkiem prawnym wszystkich podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, jest dążenie do ochrony przed utratą informacji. Nieprzestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie grozi nałożeniem kary i sankcji. Organizacje powinny dążyć do maksymalnej ochrony przetwarzanych przez siebie informacji. Pomaga w tym wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji wspomaganego przez ISO 27001.

W firmach certyfikowanie systemów, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, jest kluczową kwestią, aby móc zapewnić zgodność z prawem oraz by jednostka proaktywnie zarządzała i chroniła gromadzone oraz przetwarzane informacje w swoich bazach. Informacje to cenne zasoby każdej organizacji i są one narażone na wiele zagrożeń. Zarządzanie bezpieczeństwem zgromadzonych informacji polega na ochronie danych systemów informatycznych. Służy zapewnieniu bezpieczeństwa posiadanych danych osobowych, tajemnic przedsiębiorstwa oraz informacji handlowych. Dowiedz się więcej o ISO 27001.

ISO 27001 - co to jest?

To to międzynarodowa norma, która standaryzuje systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma ISO 27001 wspomaga ochronę informacji w elektronicznej i papierowej formie oraz na przenośnych nośnikach służących do zapisywania informacji.

Krótko mówiąc - jest to zbiór najlepszych metod zarządzania organizacją, które gwarantują ochronę danych przed zagrożeniami tak, aby m.in.:

  • zagwarantowana była ciągłość prowadzenia działalności,
  • minimalizować straty,
  • dążyć do maksymalizacji zwrotów nakładów i działań biznesowych.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Jak wdrożyć ISO?

Wdrożenie ISO 27001 przebiega w dwóch etapach.

W pierwszym należy przeprowadzić audyt wewnętrzny, który sprawdzi, czy są spełnione standardy ISO 27001.

W drugim etapie firma może przystąpić do audytu zewnętrznego przeprowadzanego przez audytora, który również składa się z dwóch kroków polegających na:

  1. przeglądzie dokumentacji, 
  2. sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania.

Po pozytywnej ocenie przez audytora organizacja otrzymuje certyfikat ważny przez 3 kolejne lata. Po tym okresie należy starać się o jego odnowienie.

Posiadanie przez firmę ISO 27001 to ogromna korzyść, ponieważ zapewnia m.in. najlepsze zabezpieczenie danych, pomaga zarządzać ryzykiem, zwiększa zaufanie klientów, podnosi świadomość kadry a także jakość wykonywanych usług. Są to dla organizacji bardzo istotne kwestie. W związku z tym Fakturownia ma w swoich systemach wdrożoną normę ISO 27001 i posiada odpowiedni certyfikat - Państwa dane są u nas bezpieczne.

fakturownia norma iso27001