Nomenklatura scalona zamiast PKWiU 2008 - zmiany, terminy, konsekwencje dla przedsiębiorców

Magda Magda 2020-03-06
nomenklatura scalona

PKWiU, czyli Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług służy obecnie do prawidłowego opodatkowania towarów i usług podatkiem VAT. Od 1 kwietnia 2020 aktualnie obowiązującą klasyfikację zastąpi Nomenklatura Scalona.

Czym jest CN, co konkretnie się zmieni? Czy zmiany będą korzystne dla przedsiębiorców?

 

Przedsiębiorcy, którzy chcą sklasyfikować stawkę podatku VAT dla towarów i usług, korzystają obecnie z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. System ten jest jednak mało przyjazny, a z powodu interpretacyjnych nieścisłości zwiększa ryzyko błędów. Aby ujednolicić zasady klasyfikowania towarów na potrzeby podatkowe oraz uprościć zasady kategoryzowania towarów z obniżonymi stawkami VAT, już niebawem PKWiU zastąpi Nomenklatura Scalona.

 

Czym jest Nomenklatura Scalona?

 

Nomenklatura Scalona to system identyfikacji towarów oparty na europejskiej klasyfikacja stosowanej na potrzeby Wspólnej Taryfy Celnej. Grupuje on towary w sekcje, działy i poddziały. Każdy z działów jest objęty taką samą stawką podatku VAT. Dzięki takiemu podejściu zasady klasyfikacji staną się spójne, a ryzyko błędnej klasyfikacji staje się zdecydowanie mniejsze.

 

Ważne: jednym z najważniejszych zadań Nomenklatury Scalonej jest zniwelowanie stosowania odmiennych stawek VAT na podobne towary. Dobrym przykładem mogą być tu pączki. Zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją, stawka VAT na takie produkty może wynieść 5,8 lub 23%. Wszystko zależy od tego, czy produkt ma tradycyjny skład, czy jest dietetyczny i ile wynosi termin jego przydatności do spożycia.

 

Nowe stawki VAT wg Nomenklatury Scalonej

 

Konsekwencją wprowadzenia Nomenklatury Scalonej będą nowe stawki VAT dla poszczególnych grup towarów.

 

Niższe stawki VAT będą obowiązywać m.in. dla:

 • owoców cytrusowych i tropikalnych (5% zamiast 8%);
 • żywności dla niemowląt i małych dzieci, smoczków, pieluszek i fotelików samochodowych (5% zamiast 8%);
 • żywności dietetycznej i homogenizowanej, (5% zamiast 8%);
 • zup i bulionów (5% zamiast 8%);
 • pieczywa i ciastek (5% zamiast trzech różnych stawek).

 

Wyższe stawki VAT będą obowiązywać m.in. dla:

 • lodu używanego do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – z 8% na 23%;
 • niektórych przypraw nieprzetworzonych (np. gałki muszkatołowej, kminu, szafranu czy kurkumy) – z 5% na 8%;
 • homarów, ośmiornic, skorupiaków, mięczaków, krabów, krewetek, ostryg oraz wykonanych z nich przetworów – z 5%/8% na 23%;

 

Od kiedy wejdą w życie zmiany?

 

Nowa klasyfikacja wejdzie w życie 1 kwietnia 2020 roku. Co ważne, obejmie ona jedynie towary. Do klasyfikacji usług przedsiębiorcy wciąż będą używać PKWiU w wersji z 2015 roku (PKWiU 2015).

 

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Problemy z klasyfikacją stawek VAT wg nowego systemu

 

Klasyfikacja stawek wg Nomenklatury Scalonej jest zdecydowanie łatwiejsza i bardziej intuicyjna niż w przypadku PKWiU. Określając stawki podatku dla niektórych grup produktów, (np. tych o zróżnicowanym składzie) przedsiębiorcy mogą natrafić jednak na wątpliwości i problemy interpretacyjne. Na szczęście, wraz z nowym system ustawodawca udostępnił podatnikom również narzędzie, które pozwoli je rozwiązać. Jest nim WIS — wiążąca informacja stawkowa.

 

Jak działa WIS?

 

WIS pomoże podatnikom weryfikować stawki podatku VAT dla towarów objętych NC oraz usług podlegających Klasyfikacji Obiektów Budowlanych i obu wersjom PKWiU. Zastąpi więc interpretacje wydawane obecnie przez GUS. Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym. Podlega on opłacie w wysokości 40 zł. Na wydanie decyzji organ ma 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli wydanie opinii będzie wymagać dodatkowych działań, okres ten może się przedłużyć.

 

Ważne: opinia wydana przez WIS jest opinią wiążącą. Jeśli w przypadku kontroli organ zakwestionuje stawkę VAT dla danego towaru i usługi, jednak ta będzie zgodna z decyzją wydaną przez WIS — przedsiębiorca będzie chroniony.

 

CN — konsekwencje dla przedsiębiorców

 

Głównym celem wprowadzenie nowego systemu była konieczność ujednolicenia zasad klasyfikacji stawek podatku od towarów i usług i uproszczenie wykazu towarów objętych obniżonymi stawkami VAT. Nomenklatura scalona ma więc… ułatwić prowadzenie firmy i wyeliminować wątpliwości interpretacyjne. Czy tak rzeczywiście będzie?

Choć nowy system z pewnością ułatwi określanie stawek VAT dla poszczególnych produktów, jego wprowadzenie może być źródłem sporego zamieszania. Dlaczego? Zmiana klasyfikacji będzie wymagać bowiem

 • dokonania modyfikacji w systemach księgowych i magazynowych;
 • wprowadzenia zmian w stawkach VAT dla ewidencjonowania towarów i usług na kasach fiskalnych;
 • określenia nowych cen dla kontrahentów (wynikających ze zmienionych stawek VAT) oraz dokonania zmian w umowach.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót