Montujesz sprzedawany towar — transakcję zafakturujesz w Fakturowni

author Magda , 2018-12-05

Przedmiotem transakcji między podmiotami może być nie tylko sam towar lub usługa, ale również połączenie obu elementów. Czy taka sprzedaż stanowi dostawę towaru, czy świadczenie usługi? W jaki sposób ją zafakturować i jaką stawkę podatku VAT zastosować? Podpowiadamy.

Pan Krzysztof świadczy usługi budowlane. Wykonuje też prace remontowe i drobne naprawy. Kilka dni temu jeden z jego stałych klientów poprosił go o zamontowanie okien w nowym domu. Mężczyźni umówili się, że ich zakup pozostanie na barkach wykonawcy usługi.

Jak zafakturować taką sprzedaż?

Zakup oraz montaż okien to doskonały przykład transakcji, łączącej dostarczenie towaru i wykonanie usługi. Źródłem wątpliwości pana Krzysztofa stało się jednak ustalenie, czy jest to dostawa towaru, czy świadczenie usługi. Choć w pierwszej chwili może się wydawać, że problem ten nie ma większego znaczenia, to tylko pozory. Odpowiednie sklasyfikowanie przedmiotu sprzedaży wpływa bowiem na dalsze rozliczenie podatku VAT.

W budownictwie, ale nie tylko

Problem ten dotyczy przede wszystkim branży budowlanej. Większość robót w budownictwie mieszkaniowym podlega bowiem opodatkowaniu stawką VAT 8%. W przypadku dostawy towarów obowiązuje z reguły stawka podstawowa – 23%. Poprawne ustalenie przedmiotu sprzedaży jest też kluczowe w przypadku transakcji zagranicznych. Miejsce (kraj) opodatkowania transakcji jest bowiem zależne od tego, czy mamy do czynienia z dostawą, czy z usługą.

Dostawa czy usługa?

Aby poprawnie opodatkować transakcję, niezbędne jest ustalenie, czy dla dokonanej sprzedaży, obejmującej dostawę towaru i jego montaż, istotę transakcji stanowi dostawa czy usługa montażu. Zgodnie z Ustawą o VAT, do dostawy towarów dochodzi w sytuacji, gdy jej skutkiem jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Świadczeniem usług określane jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Choć zapisy ustawy o VAT nie definiują obu kwestii wystarczająco precyzyjnie, z pomocą przychodzą orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE oraz krajowych sądów administracyjnych. Wynika z nich, że jeśli przedmiotem sprzedaży jest zarówno dostawa towarów, jak i świadczenie usług, kluczowe znaczenie ma fakt, który element ma przeważające znaczenie dla nabywcy świadczenia. Wsparciem w poprawnej klasyfikacji przedmiotu transakcji może być również uchwała NSA z 24 czerwca 2013 r. Zgodnie z jej treścią:

(...) o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (...). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny, wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności, to mimo że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku gdy istotą transakcji będą inne czynności, to mimo że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Aby Pan Krzysztof, który montował okna w domu swojego klienta, mógł uznać transakcję za świadczenie usług montażu, element usługi musi stanowić jej dominującą część. Zgodnie z interpretacją organów podatkowych wśród elementów przesądzające o uznaniu świadczenia za usługę albo dostawę można uznać także cenę poszczególnych elementów transakcji czy ich walory użytkowe.

Jak dokumentować takie transakcje?

Dokonana pomiędzy podatnikami transakcja wymaga udokumentowania. Jeśli sprzedawcą jest przedsiębiorca - płatnik podatku od towarów i usług, jego obowiązkiem będzie wystawienie faktury VAT. W przypadku kompleksowych świadczeń (takich jak montaż okna wraz z jego dostawą), nie należy wydzielać na fakturze poszczególnych elementów składowych. Należy wskazać jedynie świadczenie główne. W tytule faktury można wpisać więc „wykonanie usługi montażu okna wraz z jego dostawą” czy „dostawa i montaż okna”. Jeśli prawo pozwala na zastosowanie stawki podatku 8% (kwestię tę szczegółowo definiują zapisy Ustawy o VAT), obejmie ona całe świadczenie, czyli w naszym przypadku – dostarczenie okna wraz z montażem.

Fakturuj łatwiej dzięki Fakturowni

Dzięki nowej funkcji Fakturowni jeszcze łatwiej zafakturujesz „podwójne” świadczenia.W jednej pozycji zawrzesz towar i usługę oraz zastosujesz dla nich tę samą stawkę podatku VAT. Wystawienie dokumentu dla transakcji uwzględniającej dostawę towaru oraz jego montaż stanie się więc prostsze niż kiedykolwiek wcześniej!

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.