Faktura korekta – faktura korygująca i nota korygująca

author Malgorzata Kozicka , 2014-06-09
W  przypadku popełnienia błędu, prawo dopuszcza skorygowanie faktury według  precyzyjnych zasad korygowania faktur i wprowadzania zmian do wystawionych już dokumentów.

NOTA KORYGUJĄCA  

UWAGA! Wystawia ją tylko nabywca. Za jej pomocą kupujący może poprawiać takie błędy, takie jak:
 
- dane nabywcy lub sprzedawcy,
- nazwa towaru,
- miary i ilości,
- ceny jednostkowe netto,
- upusty i rabaty,
- stawki podatku,
- kwoty należności ogółem
i inne.
 
Zgodnie z regulacjami nota korygująca nadal wymaga akceptacji wystawcy faktury pierwotnej. Nie ma jednak żadnych wytycznych co do formy w jakiej formie ta akceptacja może zostać wyrażona.

FAKTURA KORYGUJĄCA

UWAGA! Może ją wystawić wyłącznie sprzedawca. Za jej pomocą kupujący może poprawiać takie błędy, takie jak:

- rabat lub podwyższenie ceny,
- zwrot,
- pomyłka w cenie,
- pomyłka w innej części faktury.
 

ZMIANY W 2014 ROKU

Z początkiem 2014 r. zmieniły się nieco przepisy dotyczące uzyskania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. To potwierdzenie dotyczy tylko sytuacji, w której faktura korygująca prowadzi do zmniejszenia VAT (w przeciwnym razie potwierdzenie nie jest potrzebne).

Ponadto, od początku 2014 r. potwierdzenie odbioru korekty nie jest konieczne również m.in., gdy:

  • podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej,
  • z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w korekcie.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.