BDO — ważne dla przedsiębiorców zmiany w prawie

author Magda , 2020-03-10
zmiana zasad bdo

Wprowadzenie rejestru danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami wprowadziło ogromne zamieszanie wśród przedsiębiorców i księgowych. Odpowiedzią na informacyjny chaos jest ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. Jakie zmiany przyniosła?

 

Wprowadzenie BDO miało na celu przede wszystkim wyeliminowanie niewłaściwych sposobów utylizowania odpadów i poprawę gospodarki ekologicznej. Choć intencje ustawodawców były wzniosłe, sposób wdrażania nowego prawa pozostawiał wiele do życzenia.

 

BDO — pierwotna wersja ustawy

 

Zgodnie z pierwotną wersją ustawy, przedsiębiorcy zobligowani do rejestracji w BDO, musieli dopełnić swojego obowiązku do końca 2019 roku. Niedopracowana kampania informacyjna sprawiła jednak, że wielu z nich dowiedziało się o tym za późno. Efektem informacyjnego chaosu i odmiennych interpretacji zapisów ustawy były także wątpliwości dotyczące samego obowiązku dokonania rejestracji. Zagubieni w gąszczu nowych przepisów księgowi i doradcy podatkowi często nie byli w stanie udzielić swoim klientem odpowiedniego wsparcia.

Wprowadzeniu zmian z pewnością nie pomógł też bardzo późny termin pojawienia się testowej platformy internetowej umożliwiającej rejestrację. Ta ujrzała bowiem światło dzienne dopiero 16 grudnia. Nietrudno zgadnąć, ile wniosków otrzymali urzędnicy zaraz po jej starcie. Ogromne zamieszanie, niedoinformowanie przedsiębiorców i potężne obciążenie urzędników pociągnęło za sobą konieczność zmiany przepisów.

 

BDO — korzystne dla przedsiębiorców zmiany

 

31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach, oraz o gospodarce odpadami.

Głównym celem wprowadzenia nowego prawa było zapewnienie przedsiębiorcom większej ilości czasu na rejestrację w elektronicznej bazie BDO oraz uregulowanie trybu i formy sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w przypadku awarii systemu teleinformatycznego.

 

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

 

Zgodnie z nowym prawem:

  • przedsiębiorcy mogą prowadzić ewidencję BDO w formie papierowej aż do 30 czerwca 2020 (o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie). Dzięki nowelizacji zyskali oni aż pół roku na rejestrację w elektronicznej bazie;
  • najpóźniej do 31 lipca 2020 wszystkie dane z papierowych ewidencji muszą trafić do elektronicznego systemu;
  • przedsiębiorcy, którzy dokonali rejestracji w bazie wcześniej, mogą prowadzić ewidencję elektronicznie.

 

W nowelizacji ustawy określono także sposób postępowania w przypadku awarii systemu BDO, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów w formie elektronicznej. Jeśli takowa będzie miała miejsce, w czasie jej trwania przedsiębiorcy będą mogli wystawić dokument w formie papierowej lub elektronicznej, poza systemem BDO. Po przywróceniu funkcjonalności bazy będą mieli 30 dni na uzupełnienie dokumentacji w systemie.

 

Konsekwencją wprowadzenia nowelizacji jest także przesunięcie terminu na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 do 30 czerwca 2020 r.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.