Co to jest faktura europejska i co powinna zawierać?

author Fakturownia.pl , 2016-01-26

Najczęstszym dokumentem, który jest wykorzystywany w przypadku sprzedaży usług na terenie Unii Europejskiej z zagranicznymi kontrahentami jest faktura europejska. To dokument, którego pozycje i zasady wystawiania zasadniczo nie różnią się od tych, które stosujemy wystawiając fakturę polskiemu kontrahentowi, jednak jest kilka elementów, na które trzeba zwrócić uwagę. Jak wygląda współpraca z zagranicznym kontrahentem i jak prawidłowo wystawić fakturę europejską?

Faktura dla kontrahenta z UE – co powinna zawierać?

Tak, jak wspomnieliśmy wcześniej, zasady wystawiania faktury europejskiej nie odbiegają od zasad stosowanych w naszym kraju, jednak osobie, która robi to pierwszy raz może sprawić trudność. Przydatne informacje na ten temat znajdziesz również w naszej Bazie Wiedzy.

Wystawiając fakturę europejską musimy pamiętać o takich elementach, jak:

 • dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy (nazwy, nazwy skrócone) oraz adresy obu podmiotów
 • numery identyfikacji podatkowej – muszą to być NIP-y europejskie, które różnią się przedrostkiem dla poszczególnych krajów UE
 • należy sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku VAT w bazie VIES
 • na fakturze dokumentującej sprzedaż unijną trzeba dodać w uwagach dopisek:"odwrotne obciążenie"
 • numer faktury
 • data wystawienia dokumentu
 • nazwa usługi lub towaru, który jest przedmiotem sprzedaży
 • miara i ilość towarów lub zakres usługi
 • waluta faktury – najczęściej będzie to euro - EUR
 • cena jednostkowa netto
 • sumaryczną wartość towarów lub usług, bez kwoty podatku*
 • jeśli płatność realizowana jest przelewem, również kody IBAN i SWIFT (znajdziesz je w pomocy swojego banku)

*Najczęściej obowiązek podatkowy przerzucany jest na nabywcę (odwrotne obciążenie), dlatego w rubryce stawki podatku należy podać „np”, czyli nie podlega.

Wystawianie faktury europejskiej w programie do faktur online – jakie możliwości daje Fakturownia?

 1. Nasz program umożliwia wystawianie faktur według wszystkich walut świata – ich przeliczenie następuje wg dowolnie ustalonego kursu lub dla celów naszej księgowości na podstawie kursu NPB lub Centralnego Banku Europejskiego.
 2. Dla ułatwienia wystawiania faktur w obcym języku, wyświetlamy podpowiedzi po polsku.
 3. Wystawisz fakturę dwujęzyczną zawierającą oba języki obce.
 4. Umożliwiamy drukowanie faktur w dowolnej kombinacji języków dostępnych w programie, np. faktura polsko-angielska, angielsko-niemiecka itd.
 5. Dbamy o odwzorowanie standardów wystawiania faktur, które obowiązują w kraju Twojego kontrahenta.
 6. U nas możesz wystawić fakturę nie tylko w popularnych językach – angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim czy włoskim, ale również w holenderskim, rosyjskim, czeskim, chorwackim, słowackim, słoweńskim, węgierskim, estońskim, greckim, chińskim, tureckim, perskim i arabskim.

Uwaga na wyjątki!

Sprzedaż dla kontrahenta nie będącego czynnym podatnikiem VATu europejskiego będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. 

Sprzedaż usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych podlega opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia usług i rządzi się własnymi prawami. Bez obaw, możesz pobrać darmowy poradnik nt. systemu MOSS.

Należy też pamiętać, że nie wszystkie usługi, świadczone na rzecz podatników z UE nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce. Szczególną uwagę należy zwrócić na usługi związane z:

 •     nieruchomościami (w tym świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, architektów, nadzór budowlany), zakwaterowaniem w hotelach i obiektach podobnych - miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości,
 •     transportem pasażerów - miejscem świadczenia jest miejsce gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości,
 •     wstępem na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne - miejscem świadczenia jest miejsce odbywania się imprez,
 •     restauracjami i cateringami - miejscem świadczenia jest miejsce ich faktycznego wykonania,
 •     krótkoterminowym wynajem środków transportu - miejscem świadczenia jest miejsce faktycznego oddania do dyspozycji.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.