Poradnik

Nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług

author Maria Seta, 2018-08-22

W związku ze zmianami wprowadzonymi 15 grudnia 2017r. w Ustawie o podatku od towarów i usług, od 1 lipca 2018r. przedsiębiorcy, będący czynnymi płatnikami VAT, mogą stosować mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment.

Czytaj całość

Jednolity Plik Kontrolny

author Maria Seta, 2018-08-10

Jednolity Plik Kontrolny zawiera zbiór informacji o operacjach gospodarczych dokonanych przez dane przedsiębiorstwo w określonym czasie, a jego struktura, będąca wystandaryzowanym plikiem XML, została predefiniowana przez Ministerstwo Finansów w celu prostego wykorzystania i przetwarzania.

Czytaj całość

Obowiązkowe pola na fakturze

author Malgorzata Kozicka, 2016-04-04

Co powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura

Czytaj całość

Rok obrotowy

author Malgorzata Kozicka, 2016-02-19

Rok obrotowy, czyli inaczej rok podatkowy lub rok rozrachunkowy to według prawa podatkowego okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. W Polsce najczęściej definiuje się rok podatkowy jako rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Czytaj całość

Tpay.pl (dawniej Transferuj.pl)

author Malgorzata Kozicka, 2014-08-13
Płatności Tpay.pl (Transferuj.pl) mogą zostać zintegrowane z opcją “Sprzedaż Online” w Fakturowni. Przeczytaj więcej o integracji. Czytaj całość

Wydanie zewnętrzne (WZ), a faktura WZ

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ) służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu (sprzedaż Klientowi). 

Czytaj całość

Przyjęcie wewnętrzne – definicja i jak przebiega?

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Przyjęcie wewnętrzne (PW) to dokument umożliwiający obrót wewnątrz firmy, zwiększa ilość towaru na stanie, nie wymaga podania kontrahenta, od którego pochodzi towar może to być wyprodukowany towar.

Czytaj całość

Rozchód wewnętrzny (RW) – definicja

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Rozchód wewnętrzny to rozchód wewnątrz firmy. Przykładem jego zastosowania może być rozchód towarów na potrzeby własne (np żarówka, papier i podobne), rozchód towarów w czasie inwentury (których brakuje) oraz rozchód podzespołów potrzebnych do produkcji innych produktów.

Czytaj całość

Przesunięcie między magazynami (MM) – czym jest?

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Dokument MM, czyli przesunięcie magazynowe (lub międzymagazynowe), jest stosowany dla celów udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami. 

Czytaj całość

Rezerwacja towaru

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Wystawienie rezerwacji powoduje zastrzeżenie i przechowanie towaru dla wybranego klienta.

Czytaj całość