Poradnik

Obowiązkowe pola na fakturze

author Malgorzata Kozicka, 2016-04-04

Co powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura

Czytaj całość

Rok obrotowy

author Malgorzata Kozicka, 2016-02-19

Rok obrotowy, czyli inaczej rok podatkowy lub rok rozrachunkowy to według prawa podatkowego okres rozliczeniowy składający się zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających się z rokiem kalendarzowym. W Polsce najczęściej definiuje się rok podatkowy jako rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

Czytaj całość

Tpay.pl (dawniej Transferuj.pl)

author Malgorzata Kozicka, 2014-08-13
Płatności Tpay.pl (Transferuj.pl) mogą zostać zintegrowane z opcją “Sprzedaż Online” w Fakturowni. Przeczytaj więcej o integracji. Czytaj całość

Wydanie zewnętrzne (WZ), a faktura WZ

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Dokument Wydanie Zewnętrzne (WZ) służy dokumentowaniu każdorazowego wydania towaru na zewnątrz magazynu (sprzedaż Klientowi). 

Czytaj całość

Przyjęcie wewnętrzne – definicja i jak przebiega?

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Przyjęcie wewnętrzne (PW) to dokument umożliwiający obrót wewnątrz firmy, zwiększa ilość towaru na stanie, nie wymaga podania kontrahenta, od którego pochodzi towar może to być wyprodukowany towar.

Czytaj całość

Rozchód wewnętrzny (RW) – definicja

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Rozchód wewnętrzny to rozchód wewnątrz firmy. Przykładem jego zastosowania może być rozchód towarów na potrzeby własne (np żarówka, papier i podobne), rozchód towarów w czasie inwentury (których brakuje) oraz rozchód podzespołów potrzebnych do produkcji innych produktów.

Czytaj całość

Przesunięcie między magazynami (MM) – czym jest?

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Dokument MM, czyli przesunięcie magazynowe (lub międzymagazynowe), jest stosowany dla celów udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami. 

Czytaj całość

Rezerwacja towaru

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Wystawienie rezerwacji powoduje zastrzeżenie i przechowanie towaru dla wybranego klienta.

Czytaj całość

Inwentaryzacja – jak przebiega remanent?

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Inwentaryzacja to ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

 
Czytaj całość

Przyjęcie wewnętrzne

author Malgorzata Kozicka, 2014-06-11

Przyjęcie zewnetrzne potwierdza przyjęcie danego towaru, produktu lub materiału do magazynu.

Czytaj całość