Składka zdrowotna a Polski Ład - kolejna luka prawna

Katarzyna Litwińska Katarzyna Litwińska 2021-12-10
fakturownia,polskiład, polski ład, składkazdrowotna, zus, vat

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku w życie wchodzi Polski Ład. Nowy ład, nowe… komplikacje. Rządowe rozwiązanie ekonomiczno - podatkowe napawa strachem nawet doświadczonych księgowych. Nie brak ogromnych zmian i w związku z tym - wielu niewiadomych. Jedne z największych dotyczą naliczania składki zdrowotnej. Twórcy Polskiego Ładu nie zauważyli pozostawionej w niej sporej niedoróbki.

Problemy z rozliczaniem pensji po nowym roku

Tworzony naprędce Polski Ład wywołał głosy oburzenia wśród wielu pracodawców. Wizja sporych zmian w sposobie naliczania składki zdrowotnej spowodowała obawy co do możliwości właściwego dostosowania sposobów naliczania pensji. Firmy, które wypłacają wynagrodzenie za grudzień w styczniu (czyli te stanowiące większość) mogłyby nie zdążyć z przygotowaniem programów księgowych przed noworoczną rewolucją finansową. Na szczęście, być może z powodu niedopatrzenia, przedsiębiorcy zyskują dodatkowy czas.

Nowa składka zdrowotna nie wejdzie w życie w styczniu 2022

Obowiązujące do tej pory zasady naliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność były jednolite. Polski Ład kładzie temu kres, ale nie, jak można by się spodziewać, od 1 stycznia 2022 roku. Dlaczego nowe reguły ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne nie zaczną obowiązywać wraz z wejściem w życie sztandarowego rozwiązania rządu?

Twórcy Polskiego Ładu uznali, że rok składkowy rozpoczyna się nie wtedy, kiedy rok kalendarzowy. Startuje bowiem 1 lutego. Pojawia się więc luka dotycząca stycznia 2021 roku. 

Jak rozliczyć składkę zdrowotną w styczniu 2022 roku?

Skoro nowy rok składkowy rozpoczyna się dopiero w lutym 2022 roku, składki za styczeń (do 20.02.2022 roku) należy rozliczyć na dotychczasowych zasadach. Tak, jak do tej pory, będzie nią zadeklarowana kwota, która jednak nie jest niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce i w Europie
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie - najważniejsze zmiany

Jakie zmiany od lutego 2022 roku w kwestii składki zdrowotnej niesie za sobą wprowadzenie Polskiego Ładu? Jak można się spodziewać, nowe naliczanie składki nie będzie przyjazne przedsiębiorcom. Jedną z najbardziej dotkliwych dla właścicieli firm innowacji będzie brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku. W efekcie składka zdrowotna stanie się kolejnym podatkiem, jaki przedsiębiorcy będą musieli zapłacić.

Od lutego 2022 roku przedsiębiorcy na skali podatkowej zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodów, a ci, którzy korzystają z podatku liniowego PIT - 4,9 %. U osób rozliczających się ryczałtem, będzie uzależniona od wysokości przychodu. 

W myśl zasad Nowego Ładu każdy przedsiębiorca będzie musiał co miesiąc informować ZUS o wysokości swojego dochodu lub przychodu (w przypadku ryczałtowców).  

Szybkie zmiany w składce zdrowotnej?

Czy faktycznie składka zdrowotna będzie tak naliczana? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Jeszcze na etapie prac w Sejmie i Senacie wielu polityków z opozycji wskazywało liczne błędy i luku w brzmieniu Polskiego Ładu. Liczne media donosiły niedawno o zakulisowych informacjach, według których przepisy miałyby być szybko nowelizowane. Jak będzie, pokaże czas. Na naszym blogu na pewno będziemy bacznie się im przyglądać. 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
 
Zachęcamy do śledzenia nas na TwitterzeFacebooku oraz Instagramie.

 
Powrót