Rejestr umów o dzieło od 1 stycznia — wszystko, co musisz wiedzieć

Magda Magda 2021-01-29
Zmiany umowa o dzieło 2021 rok

Podpisujesz umowy o dzieło z wykonawcami? Według nowego prawa od 1 stycznia 2021 roku każdą z nich będziesz musiał zgłosić w rejestrze umów o dzieło prowadzonym przez ZUS.

Rejestr umów o dzieło jest wynikiem wprowadzenia Ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.).

Czym jest rejestr umów o dzieło?

Rejestr umów o dzieło to prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zestawienie umów o dzieło, wystawianych od 1 stycznia 2021 roku. Zawiera dane dotyczące obu stron umowy, jej przedmiotu, datę zawarcia, datę rozpoczęcia wykonywania dzieła oraz datę zakończenia wykonywania dzieła. Nie zawiera natomiast… informacji o wynagrodzeniu.

Przyczyny wprowadzenia rejestru umów o dzieło

Oficjalnie, rejestr umów o dzieło wprowadzono przede wszystkim dla celów statystycznych.
Jak wskazuje prezes ZUS-u prof. Gertruda Uścińska cytowana przez Rzeczpospolitą, zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.

Nie od dziś wiadomo, że z punktu widzenia pracodawców umowa o dzieło to najatrakcyjniejsza forma zatrudnienia pracownika. Z tego także powodu często nadużywana. Nieoficjalnie mówi się więc, że zgromadzone w nim dane posłużą urzędnikom przede wszystkim do kontroli. Zwłaszcza, że będą mieli prawo poprosić przedsiębiorcę o przedstawienie wszystkich umów o dzieło zawartych z daną osobą w przeszłości. Jeśli uznają, że ten nadużywał takiej formy prawnej, mogą zakwestionować umowy i naliczyć składki na ubezpieczenie nawet do 5 lat wstecz! Choć przedsiębiorca będzie mógł podważyć taką decyzję i skierować sprawę na drogę sądową, taki proces wygeneruje nie tylko dodatkowe koszty, ale także potężną dawkę stresu.

Fakturownia podąża za zmianami prawnymi w Polsce
Fakturownia to prosty system, do zarządzania przychodami i wydatkami, a także całymi finansami firmy.
Zarejestruj się w Fakturownia.pl

Kto będzie musiał zgłaszać umowy o dzieło?

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło spoczywa na płatnikach składek i osobach fizycznych. Wyłączone są z niego natomiast stowarzyszenia, fundacje i spółki prawa handlowego, które nie są płatnikami składek i nie zgłaszają nikogo, ani siebie do ubezpieczeń społecznych.

Nie musisz zgłaszać umowy do rejestru także, jeśli:

  • zawarłeś umowę z własnym pracownikiem,
  • umowa dotyczy dzieła wykonywanego na rzecz własnego pracodawcy, ale jest zawarta z innym podmiotem,
  • zawarłeś umowę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą na wykonanie przez nią usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Jak zgłosić umowę o dzieło?

Zgłoszenia umowy o dzieło należy dokonać na formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W jednym formularzu RUD możesz wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Ile masz czas, by zgłosić umowę do rejestru?

Na zgłoszenie umowy do rejestru będziesz miał 7 dni od momentu jej zawarcia. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, narazisz się na grzywnę w kwocie 5000 zł.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność. 
Powrót