Podsumowanie nowości w systemie - maj 2019

author Magdalena Sieraczyńska , 2019-06-13

W ramach ostatnich nowości wprowadzonych w kwietniu pisaliśmy o możliwości wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w naszym systemie. Teraz dodaliśmy możliwość odbierania faktur elektronicznych wg nowych standardów. Dodatkowo kierując się Waszymi sugestiami w maju przygotowaliśmy kilka usprawnień. Jesteście ciekawi? Czytajcie dalej :)

1. Przypisywanie i filtrowanie kategorii do faktur

W zakładce Przychody/Faktury, po lewej stronie, w kategoriach znajdziesz nową opcję filtrowania dokumentów “bez kategorii”. Pamiętaj, że z tego poziomu masz również możliwość wybrania kilku faktur z listy i grupowego przypisania im kategorii.

2. Kategorie w zakładce Klienci

Teraz łatwiej będzie zarządzać i przypisywać Klientów do kategorii.

W prosty sposób wyfiltrujesz klientów, którzy nie mają oznaczonej kategorii i przypiszesz kategorię do wielu pozycji jednym kliknięciem.  

W zakładce Klienci, w menu po lewej stronie, w filtrach kategorii dodaliśmy możliwość wyfiltrowania klientów “bez kategorii”. Dodatkowe ułatwienie, to możliwość wybrania kilku klientów z listy i grupowego przypisania im kategorii.

3. W zakładce Przychody i Wydatki dodaliśmy, na liście dokumentów, możliwość wyświetlenia krótkiej nazwy działu. By wyświetlać nazwę działu, należy skorzystać z opcji dostosowania kolumn.

Dostosuj wyświetlanie kolumn > „Nazwa skrócona działu” > Zapisz

4. Dodaliśmy również możliwość ustawienia dodatkowych kolumn i filtrowania po dacie sprzedaży, wystawienia, czy płatności.

By wyświetlać i filtrować po datach, należy skorzystać z opcji dostosowania kolumn.

Dostosuj wyświetlanie kolumn > „Data Sprzedaży”, “Data wystawienia” “Data Płatności”  > Zapisz.

Gdy już dostosujesz widok kolumn, możesz filtrować dokumenty poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny, np. “Data sprzedaży”.

 

5. Podczas wystawiania faktur, domyślnie podpowiada się imię i nazwisko w polu podpisu odbiorcy. Jednak jeśli nie chcesz przypisywać konkretnej osoby jako odbiorcy, możesz nie wstawiać tej informacji.

By wyłączyć automatyczne przypisywanie odbiorcy, w polu podpisu odbiorcy na fakturze, wejdź w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > odznacz  

  • Wstawiaj domyślnie imię i nazwisko klienta w polu podpisu odbiorcy.

6. Faktura ustrukturyzowana- eksport i import dokumentu

W ramach ostatnich nowości wprowadzonych w kwietniu pisaliśmy o możliwości wystawienia i eksportu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w naszym systemie. Teraz dodaliśmy możliwość odbierania faktur elektronicznych wg nowych standardów.

By zaimportować ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, należy wejść w zakładkę Wydatki. Następnie po rozwinięciu opcji “Dodaj wydatek” pojawi się opcja “z eFaktury”. Po jej kliknięciu, pojawi się opcja “Podaj plik eFaktury”. Należy dodać plik w formacie XML i po załadowaniu zapisać wydatek. Dodany plik w formacie XML pozwala na elektroniczne przesyłanie danych wg unijnego standardu i zapisanie go w formie wydatku w Fakturownia.pl.

Dowiedz się więcej - jak wystawić i pobrać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną z artykułu Faktura ustrukturyzowana- eksport dokumentu


Kogo dotyczy nowe prawo, jakie są korzyści z fakturowania elektronicznego i na czym polegają ustrukturyzowane faktury elektroniczne, przeczytasz w tym artykule.

Zapraszamy do kontaktu z nami oraz śledzenia nas na Twitterze i Facebooku.