Wymóg elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych coraz bliżej!

author Malgorzata Kozicka , 2016-03-21

Ustawa, nad którą pracuje teraz Ministerstwo Rozwoju ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych, która weszła w życie 27 maja 2014 r. Nowe regulacje nałożą na instytucje publiczne obowiązek przyjmowania w formie elektronicznej faktur od ich kontrahentów a planowane zmiany mają wejść w życie już w styczniu 2018 roku.

Na czym polegają zmiany?

Dyrektywa ma przyczynić się do zwiększenia stosowania e-fakturowania w Europie, które utrzymuje się aktualnie na bardzo niskim poziomie i stanowi jedynie około 10 procent wszystkich wystawianych faktur. Odbiorca (jednostka sektora finansów publicznych) zamówienia publicznego zostanie zobowiązana do przyjmowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Oznacza to, że przyjmowane przez nią faktury otrzymają formę pozwalającą na automatyczne przetwarzanie ich w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Norma europejska zostanie opublikowana w maju 2017 r.

Przeczytaj również: Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 

Korzyści

Wymieniane przez Ministerstwo Rozwoju korzyści z wdrożenia fakturowania elektronicznego w sektorze publicznym to między innymi:

  • obniżenie kosztów transakcyjnych w obrocie gospodarczym

  • zredukowanie skali występowania nadużyć podatkowych

  • rozwój krajowego rynku płatności bezgotówkowych

  • postęp w opracowywaniu jednolitych norm

Zmiany przyczynią się też do redukcji kosztów prowadzenia rozliczeń, ograniczą zużycie papieru, przynosząc wymierne korzyści w dziedzinie ochrony środowiska.

 
 

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2014/55/EU w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz. U.UE L z 6 maja 2014 r.) została ogłoszona już 16 kwietnia 2014 roku. Zmiany musimy wdrożyć do listopada 2018 roku, ale ustawa ma wejść w życie już 26 stycznia 2018 r.

Do 2020 roku w życie wejść ma również obowiązek wystawiania tego rodzaju e-faktur przez wykonawców zamówień publicznych.

Podobne na Blogu: Propozycja w sprawie e-fakturowania została przyjęta przez Parlament Europejski 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.