Podsumowanie nowości w systemie - styczeń 2017

author Maria Seta , 2017-02-01

Przedstawiamy Wam zestawienie najważniejszych zmian oraz nowości dodanych do systemu w styczniu. Zachęcamy do lektury oraz wypróbowania nowych funkcji Fakturowni.​

 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku małe i średnie podmioty gospodarcze zostały objęte obowiązkiem comiesięcznego przekazywania pliku JPK VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) do Urzędów Skarbowych. Fakturownia umożliwiła generowanie pliku JPK VAT, który jest dostępny we wszystkich płatnych planach abonamentowych systemu. Dokładny sposób generowania pliku JPK opublikowaliśmy w bazie wiedzy.


   
 2. W module magazynowym dodana została możliwość przejścia do inwentaryzacji ilościowej z poziomu listy magazynów. Aby rozpocząć generowanie dokumentu, należy kliknąć w kółko ustawień widoczne po prawej stronie ekranu i wybrać opcję Inwentaryzacja.
   
 3. Na liście klientów pojawił się nowy filtr, dzięki któremu można wyświetlić klientów w podziale na osoby prywatne oraz firmy.  


   
 4. Raporty “wykaz przychodów” oraz “wykaz wydatków” zostały uzupełnione o kolumny "opłacono" i "do zapłaty".
   
 5. W związku z centralizacją VAT, wprowadziliśmy ułatwienie dla użytkowników wpisujących na fakturze dane nabywcy i odbiorcy - zarówno nabywca, jak i odbiorca mogą być zaciągani osobno z bazy klientów. System zapamięta również odpowiedniego nabywcę i zasugeruje go po wpisaniu na formatce dokumentu danych odbiorcy.
   
 6. Dokument inwentaryzacji dostępny w module dokumentów magazynowych pozwala na śledzenie ilości produktów. Aby zapewnić użytkownikom pełny ogląd sytuacji w magazynie dodaliśmy do systemu możliwość generowania raportu inwentaryzacji kosztowej, który może być uzupełnieniem dokumentu magazynowego generowanego w systemie do tej pory.  
     
 7. Umożliwiliśmy dodawanie załączników do płatności. Funkcja ta umożliwia dodanie do poszczególnych płatności w systemie dokumentów potwierdzających wpłatę kontrahentów.
   
 8. Wprowadziliśmy zmianę dotyczącą początkowego stanu kasy. Do tej pory mógł on być definiowany jedynie dla całego konta. Od teraz początkowy stan kasy może być dodany osobno dla każdego działu na koncie.
  Przypominamy, że na stan kasy wpływają jedynie dokumenty, na których jako metoda płatności wybrana została gotówka, jak również dokumenty, do których wystawione zostały druki KP lub KW.
   
 9. Inwentaryzacja ilościowa została uzupełniona o funkcję ostatecznego zatwierdzania inwentaryzacji. Aby uniknąć sytuacji, w której edycja stanów zostałaby całkowicie uniemożliwiona, aktywowaliśmy opcję edycji pojedynczych akcji magazynowych po zamknięciu inwentaryzacji.
   
 10. Dodaliśmy możliwość prostego zarządzania produktami z poziomu listy produktów:
  Zaznaczając checkboxy przy wybranych produktach, można zmienić dla nich następujące ustawienia:
  - przypisanie do kategorii  
  - zarządzanie rodzajem produktu (sprzedawany, kupowany, sprzedawany i kupowany)
  - wybranie typu (produkt, usługa)


   
 11. Lista szablonów dokumentów została poszerzona o nowy szablon Sky.
  Przypominamy, że szablon dokumentów można zmienić wchodząc w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.
   
 12. Podążając za sugestiami Użytkowników systemu, umożliwiliśmy dodawanie tagów do produktów oraz klientów.



   

O nowościach informujemy na bieżąco na łamach twittera i facebooka. Zapraszamy do śledzenia nas i komentowania. Na pewno odpowiemy!