Podsumowanie nowości w systemie - sierpień 2018

author Maria Seta , 2018-09-04

Pierwsze dni miesiąca to czas na podsumowanie tego co za nami. A w sierpniu pozostawiliśmy w systemie wiele nowych opcji dla Użytkowników Fakturowni. Zachęcamy do lektury szczególnie osoby korzystające z opcji Księgowości Online oraz z modułu Magazynowego.

 1. Faktura korygująca, którą do tej pory korygowane były wartości liczbowe oraz inne dane nieliczbowe na dokumencie, może korygować w uproszczony sposób typ wystawianego dokumentu. W tym celu na formularzu korekty należy wskazać typ dokumentu po korekcie, na przykład WDT w przypadku korygowania faktury z podatkiem krajowym. 

 1. Aktywności podsumowujące zmiany dokonane podczas edycji dokumentów od tego miesiąca wskazywać będą również zmianę typu dokumentu.
   

 2. Opcja zabezpieczenia konta przy pomocy określenia adresów IP, z których można się zalogować, została poszerzona o funkcję umożliwienia dostępu do systemu dla zakresów adresów IP ze wskazaniem maski podsieci.
   

 3. Osoby korzystające z integracji Fakturowni z SMS API mogą sięgnąć do “ściągawki” ze zmiennymi, które mogą zostać użyte w powiadomieniach sms.
   

 4. Faktury cykliczne do tej pory były wystawiane o godzinie 10 lub 11 (w zależności od strefy czasowej). Dodaliśmy opcję, która umożliwia własnoręczne ustawienie godziny wystawienia dokumentu cyklicznego.
   

 5. Deklaracja VAT-7 ze względu na wprowadzenie podzielonej płatności (split payment) generowana jest na nowym wzorze. Użytkownicy począwszy od rozliczenia za lipiec lub trzeci kwartał bieżącego roku mogą generować deklarację według nowych wymogów.

  Przeczytaj więcej o nowym wzorze deklaracji.
   

 6. W odpowiedzi na prośby użytkowników umożliwiliśmy dodawanie nowego konta w systemie z poziomu profilu użytkownika.
   

 7. Jedną z największych zmian, które wprowadziliśmy w sierpniu, jest uzupełnienie informacji magazynowych o dokładne łączenie akcji pomiędzy dokumentami PZ i WZ według zasady FIFO. Dodatkowo akcje magazynowe mogą uwzględniać różne waluty zakupu i sprzedaży oraz przeliczać je do waluty głównej.
   

 8. Na liście płatności, analogicznie do listy faktur, można zobaczyć podsumowanie kwotowe wartości wszystkich lub zaznaczonych płatności na danej stronie.


   

 9. Do eksportu faktur do tabeli w formacie .pdf dodana została informacja o walucie głównej danej transakcji.

Dziękujemy za Wasze sugestie, są dla nas motywacją do ciągłego rozwoju systemu. Zapraszamy do kontaktu z nami oraz śledzenia nowości na bieżąco na Twitterze i Facebooku.