Likwidacja przepisów o zatorach płatniczych

author Malgorzata Kozicka , 2016-02-25

Czym jest zator płatniczy?

 

Zatorem płatniczym nazywamy zjawisko w obrocie gospodarczym, polegające na kumulacji zadłużeń i przenoszeniu ich na kolejnych, powiązanych ze sobą kontrahentów.

Na czym polega nowelizacja

W dniu 18 sierpnia 2015 roku w Dzienniku Ustaw nr 1197 ogłoszono ustawę z dn. 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ustawa uchyliła przepisy nakazujące dłużnikom zmniejszać koszty uzyskania przychodów o zaliczone do nich, lecz nieopłacone kwoty faktur.

To zdecydowanie pozytywna wiadomość dla właścicieli małych przedsiębiorstw, gdyż kształt tych przepisów powodował jedynie wzrost dochodów budżetowych, spędzając sen z powiek przedsiębiorcom i księgowym.

W uzasadnieniu zmian czytamy między innymi:

  • “regulacje te (...) skomplikowały system rozliczeń i zwiększyły obciążenia administracyjne w firmach, w szczególnosci małych, gdzie wdrożenie dodatkowych rozwiązań technicznych zwiększyło koszty prowadzenia działalnosci gospodarczej.”

  • “(...) przedsiębiorstwa mające siedzibę poza Polską nie mają obowiązku respektowania polskich przepisów dotyczących tzw. korekty kosztów, wprowadzone regulacje w istocie dotyczą (...) firm będących podatnikami podatku dochodowego w Polsce.”

Kogo dotyczy zmiana?

Wyłaczenie obowiązku korygowania kosztów zostało zlikwidowane w stosunku do wszystkich kosztów, dla których od 1 stycznia 2016 roku upłynęły terminy określone w starej ustawie.

Podatnicy, którzy w uprzednio obowiązującym stanie prawnym musieli zmniejszyć koszty uzyskania przychodów lub zwiększyć przychody, mimo uchylenia przepisów maja możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów po uregulowaniu zobowiązań.

Jak chronić się przed nieterminowymi płatnościami?

O przykładach efektywnego wykorzystania rozwiązań przyspieszających obiegu płatności w firmie pisaliśmy już wcześniej. Zobacz, jak używając Fakturowni, możesz zapewnić sobie i klientom uprościć obsługę i realizacje płatności:

1. Wysyłaj faktury e-mailem

W przypadku faktury papierowej od chwili jej wystawienia do opłacenia mija średnio od 19 do 40 dni, z czego co najmniej 10 dni zabiera doręczenie dokumentu. Wystawienie i wysłąnie faktury elektronicznej za pomocą Fakturowni zabiera raptem kilkadziesiąt sekund. Błyskawiczne przekazanie dokumentu do Klienta przekłada się na wcześniejszą zapłatę za fakturę i daje pewność dostarczenia dokumentu w czasie rzeczywistym.  

 
 

2. Ustaw automatyczne przypomnienia o opóźnionych fakturach

Automatyzacja czynności związanych z wystawianiem ponagleń do wystawionych faktur wpływa na oszczędność wielu godzin powiązanych z obsługą windykacyjną i standardowym trybem powiadamiania o płatnościach. Przeczytaj, jak to zrobić.

3. Korzystaj z płatności cyklicznych

Płatności cykliczne to po prostu ponowne obciążenia konta Twojego Klienta wykonywane w określonych odstępach czasowych. Funkcja Faktury Cykliczne, którą znajdziesz w Fakturowni  stanowi rozwiązanie pozwalające na przyjmowanie płatności z tytułu opłat za subskrypcję Twojej witryny lub towarów.

4. Wykorzystaj system płatności online

Faktury na produkt, który ma zaznaczoną i skonfigurowaną opcję Sprzedaż online, otrzymują przycisk Zapłać online, dzięki któremu Klienci mogą w szybki sposób dokonać płatności. Możesz również zainstalować specjalną wtyczkę do płatności automatycznych dla danego produktu.

 

 

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej ani podatkowej i jako taka nie powinien być traktowany, a przedstawione treści mogą ulec przedawnieniu. Czytelnik wykorzystuje poglądy przedstawione przez Autora dla własnych potrzeb jedynie na własną odpowiedzialność.