Skonto - uwzględnienie rabatu za terminową płatność

author Maria Seta , 2017-07-11

Skonto stanowi obniżenie procentowe lub kwotowe wartości transakcji za terminową lub natychmiastową wpłatę. Skonto może też dotyczyć rabatu za zapłatę gotówkową, za towar objęty sprzedażą kredytową lub ratalną.

Określenie zasad, na jakich przysługuje skonto, następuje w momencie przeprowadzania transakcji. Nabycie prawa do skonta może nastąpić jednakże później, w momencie wystąpienia jednej z powyżej wymienionych sytuacji, będącej jednocześnie zasadą udzielenia skonta. 

 

Sposób uwzględnienia skonta na fakturze zależy od momentu jego udzielenia, a mianowicie:

  • skonto spełni rolę rabatu jeżeli zostanie uwzględnione w cenie jednostkowej towaru, tj. gdy nabywca dokonuje zapłaty w momencie zakupu towaru lub usługi. Zdarzenie musi mieć miejsce przed wystawieniem faktury, a wartości towarów (usług) na fakturze będą wykazane po uwzględnieniu w nich skonta.
     
  • gdy w momencie wystawiania faktury nie mamy wiedzy, czy warunki do udzielenia skonta zostaną spełnione, wówczas informację o kwocie skonta należy podać na fakturze np. pod częścią merytoryczną lub w odrębnej kolumnie faktury.

 

W Fakturowni, podczas wystawiania faktury, możemy użyć opcji Dodaj tekst oddzielający pozycje. Opcja jest ukryta w przycisku z symbolem "kółka zębatego" tuż przy przyciskach dodaj Rabat, dodaj PKWiU.

 

W rubryce, która pojawi się pod pozycją faktury, wypisujemy na jakiej podstawie naliczamy skonto na tej fakturze, następnie wpisujemy np. liczbę procent i wartość kwotową udzielanego upustu. 

 

Po zapisaniu faktura może wyglądać następująco: