Przejdź do: blog | poradnik

Podsumowanie nowości w systemie - luty 2017

author Maria Seta , 2017-03-02

Dzień dobry, przedstawiamy kolejne podsumowanie nowości, które pojawiły się w Fakturowni. W lutym nasi programiści dodali kilka ciekawych opcji, które na pewno będą przydatne dla wszystkich użytkowników korzystających z możliwości dodania wielu działów w systemie. Skupiliśmy się również nad usprawnieniem kwestii dotyczących waluty. Zapraszamy do lektury.

 

 1. Luty przywitał nas nową funkcją waluty konta, którą można ustawić w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. Po ustawieniu wybranej waluty konta, na przykład PLN, wszystkie raporty będą generowane z przeliczeniem na tę walutę - w tym przypadku PLN - bez względu na to, jaka waluta została wybrana na wystawionych w systemie dokumentach.


   
 2. W karcie edycji działu pojawiła się możliwość przypisania wybranego szablonu faktury do danego działu. Działy, w których szablon nie zostanie wybrany będą pobierały to ustawienie z menu Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony.
   
 3. Podsumowanie przychodów na stronie głównej aplikacji Fakturownia może zostać podzielone według działów konta. W tym celu należy zaznaczyć dostępną w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Raporty opcję Podziel statystki na stronie głównej na działy.


   
 4. Po przejściu do zakładki Przychody > Wszystkie, w dolnej części listy faktur pojawia się podsumowanie wartości wszystkich dokumentów widocznych na danej stronie. Do tej pory podsumowanie wyświetlane było w przeliczeniu na jedną walutę. Wprowadzony dodatek umożliwił wyświetlanie podsumowania w rozbiciu na takie waluty, jakie widnieją na dokumentach widocznych na danej stronie.
   
 5. Na liście aktywności konta (Ustawienia > Aktywności) przetłumaczone na język polski zostały opisy aktywności. Do tej pory funkcjonowały one w formie fragmentu kodu oznaczającego poszczególne aktywności, np. “send_invoice”. Od kilku dni zamiast “send_invoice” Użytkownicy zobaczą nazwę “Wysłanie faktury”. Dodaliśmy również filtr aktywności, aby wyszukiwanie było jeszcze łatwiejsze.
   
   
 6. Dodaliśmy możliwość pobrania w formacie .zip zaznaczonych na liście (Przychody > Wszystkie) faktur wraz z dodanymi do nich załącznikami. Istnieje również możliwość pobrania samych załączników z pojedynczej faktury.
   
 7. Pobranie wybranego produktu po ID ze stanem magazynowym podanego magazynu jest już możliwe przez API, szczegółowe informacje można odnaleźć tutaj.
   
 8. Ulepszyliśmy widok panelu programu partnerskiego - teraz Użytkownik może z jeszcze większą łatwością śledzić konta, które powstały w systemie dzięki jego poleceniu, a także zobaczyć przysługujące mu z tego tytułu profity. Więcej informacji na temat programu poleceń można odnaleźć na stronie: http://fakturownia.pl/program-partnerski
   
 9. Na liście faktur pojawił się nowy rodzaj filtra: Płatność.


   
 10. Na liście płatności włączyliśmy możliwość dostosowania wyświetlania kolumn.
   
 11. Środki trwałe zostały dodane jako typ wydatku, dzięki czemu możliwe jest uwzględnienie ich w raportach.

O nowościach informujemy na bieżąco na łamach Facebooka i Twittera. Zapraszamy do śledzenia nas oraz dodawania sugestii na naszym Forum Sugestii.